FEMİNEN MASKÜLEN FARKLILIKLARI


Mutlu bir aşk ilişkisi için, cinsel çekim ve sinerjiyi birlikte yaratmak için sağlıklı kadınsı ve erkeksi kutupları dengelemeli ve uyumlaştırmalıyız.
Bu kendimizin ve ilişkinin bir bütün olmasını eş zamanlı olarak sağlar.
İki tane kutup çifti vardır:
Yükselen alçalana karşı, komünyon bireysele karşıdır. İki karşıt kutupluluk çifti, bir grafik üzerinde dikey eksende yükselen ve alçalanve yatay eksende komünyon ve bireysel olarak aşağıda gösterilmiştir.

İntegral İlişki modeli eril niteliklerle yükseliş ve bireysele, dişil niteliklerle alçalış ve komünyonu denkleştirir. Kadınlar ve erkekler, dört kutupluluğun her birini sağlıklı ya da sağlıksız şekilde geliştirmede eşit potansiyele sahiptir

           Dört kutupluluk

Her kutupluluğun sağlıklı ve sağlıksız bir ifadesi vardır:

Yükseliş

Yükseliş (veya öz-aşkınlık), molekülleri oluşturan atomlar gibi (su molekülünü oluşturmak için birbirlerine bağlanan, kendi benzersiz özellikleriyle tek bir oksijen ve iki hidrojen atomu düşünün) benzersiz özelliklere sahip, bütün parçaları daha büyük bütünler haline getirerek yeni oluşumlar meydana getiren ‘’ulaşılan sevgi’’ (Eros), bütün senfonilerin parçası haline gelen bireysel notalar, yemekleri oluşturan gıda bileşenleri, tabloyu oluşturan renkler, cümleleri meydana getiren kelimeler, bilgeliğe dönüşen bilgi, çiftleri oluşturan bireyler veya toplumları meydana getiren topluluklar olarak nitelendirilir. Yükselişçiler, gerçekliğe uzaktan bakarlar ve parçaları, daha geniş bir bütünün ya da daha büyük bir bütünlüğün kısımları olarak görürler. Dünyayı genişletilmiş bir kuş bakışı görünüm olarak algılarlar ve her şeyi kapsamak için bilinçte çok daha yükseğe çıkmaya çalışırlar. Artan enerji, bilgelik, yaratıcılık, yenilik, öngörülü kavramlar, boşluk ve dinginlik ile kendini ifade eder.
Sağlıklı yükselme, gelişmeye, ötesine geçmeye, büyümeye, aşmaya, yaratmaya ve büyük düşünmeye yönelik bir arzuyla karakterize edilir. Bu, benliğin ve şeylerin doğasının daha geniş bakış açılarını elde ederek başarılır. Eski yaklaşımlardan uzaklaşarak ve gereksiz şeyleri kafaya takmayarak değişme isteğini gerektirir.
Sağlıksız yükselme, daha düşük olanı kucaklamak ve önemsemek yerine, görmezden gelir, bastırır, kontrol eder ve hükmeder. Duyguları, bedeni, cinsiyeti ve doğayı reddeder.
Yükselişçilerin korkusu aşağı sürüklenmek, yutulmak, emilmek ve kaybolmaktır.

Alçalış

Düşüş (ya da öz içkinlik) yer yüzü ve tüm sakinleri de dahil her şeyi kucaklayarak, özverili bir merhamet ve teslimiyetle, çok ve parçaya ‘’yer yüzüne doğru uzanan aşk’’ (Agape) olarak tanımlanır. Düşüşçüler hayatı, hayatın birçok tezahürünü, bedeni ve cinselliklerini kutlar. Kendilerini olayların akışına bırakırlar, görünür dünyanın zenginlikleriyle temas halindedirler ve derinlere dalarak varoluşun bütünlüğündeki şeyleri tecrübe ederler. Düşen enerji, hisler, merhamet, duygular, sıcaklık, hareket, teslimiyet, doluluk ve akış yoluyla kendini ifade eder. Bir düşüşçü, dünyayı ve vücudu içeriden algılar.
Sağlıklı düşüş, dünyanın bütünlüğüne ve zenginliğine bağlı olmak, ona duyarlı olmak, ayakları yere basmak ve kişinin bedeni, hisleri, duyguları ve cinselliğiyle temas halinde olmak anlamına gelir.
Sağlıksız düşüş, bunalmış, kaynaşmış ve yaşamın pek çok detayı, tezahürleri, duygular, dünyevi arzular ve ihtiyaçlar tarafından yönetilen anlamına gelir.
Düşüşçülerin korkusu yaşamın bolluğundan ve güçlerinden bağını koparmak, kaybolmak veya ayrılmaktır.

Bağımsız Hareket Etme

(Bireysel)Bağımsız hareket etme (veya nefsini koruma) bütünlüğe karşı bir dürtü, kişinin kendi isteğiyle bir eylemi gerçekleştirmesi, bağımsız seçimler yapmak ve kişinin güç sarf etmesidir. Bağımsız hareket etme eğilimi olan kişiler, kendi kimliklerini, kişiliklerin, bireyselliklerini ve özerkliklerini korumayı arzu ederler. Bireyin veya grubun çıkarlarını koruyan ve onlara hizmet eden haklara, kurallara, yasalara ve adalete odaklanırlar. Bağımsız hareket eden insanlar kendilerini çevrelerinden ve başkalarının fikirlerinden ziyade kendi kararları, başarıları ve özgür iradeleri ile tanımlamaktadırlar. Başkasının düsturunda yaşamaktansa, kendi hayatınızı yaşamakta başarısız olmak daha iyidir.
Sağlıklı bir bağımsız hareket, bireyin, grubun, kuruluşun veya toplumun özerk işleyişini destekler.
Sağlıksız bireysellik diğerlerinden yabancılaşmaya ve ayrışmaya yol açar.
Bağımsız hareket eden insanların korkusu, bağımsız seçimler yapma özgürlüğünü kaybetmek ve başkalarının refahı için onlara bağımlı hale gelmektir.

Toplu Hareket Etme (Komünyon)

Toplu hareket etme (veya kendini uyarlama) birimdeki veya gruptaki herkesin çıkarına uygun bir eylemin parçası olmak ve iş birliği yapmak için diğerleriyle bağlantı kurma (bütünleşme) dürtüsüdür. Toplu hareket, ilgi, sorumluluk (başkalarına karşı kendiniz için), ilişki, yanal bağlanma, bağlantı, iletişim, empati, samimiyet, birleşme ve katılım nitelikleri ile ifade edilir.
Toplu hareket eden insanlar, refahlarının, diğerlerine katkıda bulunma, güvenme, bağımlı olma, çevrelerine uyum sağlama, karşılıklı destek verme ve alma sistemlerini koruma yeteneklerine bağlı olduğunu hissederler.
Sağlıklı bir toplu hareket, insanlar arasında barışçıl, sorumlu (sorumluluk sahibi), anlayışlı ve ilgili bir bağlantıyla ifade edilir.
Sağlıksız toplu hareket, kişinin kendi iradesini, bireyselliğini ve özerkliğini kaybederek, kaynaşma, bağımlılık, muhtaçlık ve tutunmaya yol açar, bu durum ise nihayetinde küskünlüğü beraberinde getirir.
Toplu hareket etmeye yönelik (toplu hareket eden) insanların korkusu, terk edilmek, desteksiz kalmak ve yalnız olmaktır.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa