KORKU UTANÇ SPİRALİ


Mutlu bir aşk ilişkisi için, erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik farklılıkları ve öğrenilen toplumsal cinsiyet rollerini anlamalıyız.
Bu anlayışa sahip olmamak sık sık aşağı doğru korku-utangaç spiraline yol açar ve sonunda ilişki çökmesine neden olur.

İntegral Sex: Sağlıklı İlişki Rehberi Kitabından Alıntı

Erkekler ve kadınlar arasındaki korku-utanç dinamiği, Birincil Fantezi ile yakından ilişkilidir. Kadınlarda korkunun bilinçsiz duygusal tepkisi, kendilerini erkek partnerleri tarafından tecavüze uğramaya ya da başka bir şekilde zarar görmeye, maddi yönden desteksiz kalmaya, duygusal bağlantının kopmasına veya terk edilmeye karşı korumasız hissettiklerinde ortaya çıkar.
Erkeklerde utanç duygusunun bilinçsiz duygusal tepkisi, emeklerinin karşılığını alamadıklarını hissettiklerinde, amaçları doğrultusunda desteksiz kaldıklarında, iğdiş edildiklerinde ve böylece partnerlerinin korunma, besin, refah ihtiyaçlarını ve beklentilerini, yeteri kadar karşılayamadıklarını sezdiklerinde ortaya çıkar. Bu durum, kadın erkekten istediği sevgi ve desteği elde etmek için söylendiğinde ve ona meydan okuduğunda, ilişkinin çöküşüne yol açan aşağı yönlü bir sarmal oluşturabilir ve erkek utanma ve şikayet etmeyi önlemek için geri çekilir.

Şekil 5. Korku-Utanç Aşağı Yönlü Sarmalı

Brené Brown utancı ‘’kusurlu olduğumuza ve dolayısıyla sevgi ve aidiyete layık olmamaya inanmanın son derece acı verici hissi ve deneyimi’’ olarak tanımlar. Utanç hakkında bilmemiz gereken üç şey olduğunu savunuyor: Hepimiz buna sahibiz, bunun hakkında konuşmaktan korkuyoruz ve bununla ilgili ne kadar az konuşursak o kadar hayatımızın kontrolünü ele geçiriyor. Yine de, kadınlar ve erkekler utancı farklı şekillerde yaşıyorlar. Kadınlar için utanç, “Her şeyi yapın, mükemmel bir şekilde yapın ve savaş verdiğinizi görmelerine izin vermeyin” diyen, ulaşılamaz beklentilerden oluşan bir ağdır. Erkekler için birincil utanç buyruğu, ‘’Zayıf olarak algılanmamaktır.’’ Kadınlara utancı neyin tetiklediğini sorduğunda, verdikleri ilk cevap nasıl göründükleriydi, yıllarca süren bilinçlenme ve eleştirel farkındalığa rağmen, kadınlar hala zayıf, genç ve güzel olma konusunda utanç duymaya eğilimlidirler. Erkeklerin verdiği en yaygın cevap ise, utancın ister iş yerinde, futbol sahasında, ister yatakta, evlilikte ye da çocuklarla olsun, başarısızlık duygusu tarafından tetiklendiği yönündeydi.
Bilinçli hale geldiğinde, korku utanç dinamiği her iki partner için de iyileşme ve büyüme için inanılmaz bir fırsat haline gelir. Aslında, Bölüm 2’de göreceğimiz gibi, erkekler, kadınların ve çocukların korunma ve refah arzularına, isteklerine, karşılaştıkları sorunlara çok daha iyi çözümler üreterek, yaratıcı bir şekilde cevap verdiklerinde, bu dinamik insanlığın evriminde büyük bir rol oynadı.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa