Mutlu bir aşk ilişkisi için, biyolojik ve üstün amacımızın ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bu, becerilerimizi geliştirmemize ve amacımızı harekete geçirmek için gerekli yaşam değişikliklerini yapmamızı ve bizimle bu değişimleri paylaşacak bir ortağı çekmemizi sağlar.

Etkinlik Programı
17:00-18:00 Meditasyon ve Koşulsuz Sevgi Çemberi
18:00-20:00 Haftanın Konusu
İki tür genel amaç vardır; tüm canlılarla paylaştığımız “biyolojik amacımız” veya “biyolojik zorunluluk” ve yalnızca insana açılabileceğimiz insana özgü olan “üstün amacımız”. Biyolojik amacımız, varlığımızı, metabolize etme, üreme, toprakçılık, rekabet, işbirliği, yaşam kalitesi arayan, grup oluşturma ve ajans gibi kendi kendine sürdürebilen süreçler aracılığıyla sürdürmektir. Üstün amacımız, biyolojik amacımızı ve başkalarının iyiliğini desteklemek için (daha fazla) iyilik, hakikat, güzellik veya işleyiş yaratmaktır. Biyolojik amacımızın ötesine geçmesine üstün amaç diyoruz. Üstün amacımız genetik olarak aynı tür ve derecede yatkınlık olduğu için, onu ifade etme potansiyelinin duyu gözlemlerimiz ve dilin ortaya çıkmasından önce bile içimizde mevcut olduğu anlamında “bir dürtüdür”. Üstün amacımızı uyandırıp yaşadığımızda, dünyadaki etkisi birkaç faktöre bağlıdır: doğal yeteneklerimizin türü ve derecesi, bilinç ve ruhsal gelişim düzeyimiz, cinsiyetimiz ve fırsatlarımız, özgürlüklerimiz ve desteklerimiz, sosyal ve kültürel çevremiz bizi karşılar.
Etkinliğimizde tüm bunlar hakkında öğrenecek ve amacımızı bulmak konusunda uygulamalar gerçekleştireceğiz.

Katılım: 50 TL*
Bir erkek arkadaşını getirdiğiniz taktirde, etkinliğimiz ikiniz için de ücretsiz olacaktır.

Adres: İntegral İlişkiler Gayrettepe
Zincirlidere Caddesi No:92 Kat:5 Daire:20

Translate »