Mutlu bir aşk ilişkisi için, biyolojik ve aşkın yüce (yüksek / ruhlar) amacımızın ne olduğunu bilmemiz gerekir.

Bu, becerilerimizi geliştirmemize ve amacımızı harekete geçirmek (yaşamak) için gerekli yaşam değişikliklerini yapmamızı ve bizimle bu değişimleri paylaşacak bir ortağı çekmemizi sağlar.

İki tür genel amaç vardır; Tüm canlılarla paylaştığımız Biyolojik Amacımız veya “biyolojik zorunluluk” ve yalnızca insana açılabileceğimiz insana özgü olan aşkın yüce amacımız. Biyolojik Amacımız, varlığımızı, metabolize etme, üreme, toprakçılık, rekabet, işbirliği, yaşam kalitesi arayan, grup oluşturma ve ajans gibi kendi kendine sürdürebilen süreçler aracılığıyla sürdürmektir. Aşkın Yüce Amacımız, biyolojik amacımızı ve başkalarının iyiliğini desteklemek için (daha fazla) iyilik, hakikat, güzellik veya işleyiş yaratmaktır. Biyolojik Amacımızın ötesine geçmesi için Aşkın Yüce diyoruz. Aşkın Yüce amacımız genetik olarak aynı tür ve derecede yatkınlık olduğu için, onu ifade etme potansiyelinin duyu gözlemlerimiz ve dilin ortaya çıkmasından önce bile içimizde mevcut olduğu anlamında “bir dürtüdür”. Aşkın Yüce amacımızı uyandırıp yaşadığımızda, dünyadaki etkisi birkaç faktöre bağlıdır: doğal yeteneklerimizin türü ve derecesi, bilinç ve ruhsal gelişim düzeyimiz, cinsiyetimiz ve fırsatlarımız, özgürlüklerimiz ve desteklerimiz, sosyal ve kültürel çevremiz bizi karşılıyor. Aşkın Yüce amacımızı paylaşan bir partnerle ortaklaşa, etki ve olgunluk aşamasında birlikte çalışmak, kulağa harika bir seks yapmak kadar heyecan verici geliyor. Bunun nedeni, sinerji dış veya iç kadranlara odaklanan bir ortak tarafından yaratılırken, diğeri bireysel veya kolektif boyutları kapsar. Benzer şekilde, sinerji, amaçlarını gerçekleştirirken çiftler arasındaki dişil ve eril kutupları dengelemek ve uyumlaştırmak suretiyle yaratılır. Bu, kendi kendimize yaratamadığımız 360 derecelik bir bütünlük ve akış hissi yaratır; Tıpkı kendinle seks yapmanın çok tek boyutlu olması gibi. Ek olarak, bir ortakla birlikte çalışmak, en iyi sonuçları elde etmek için farklı doğal yetenekleri ve empati, zeka, yaratıcılık ve kinestetik yetenekler için güçlü yönleri birleştirmemizi sağlar.

Anasayfa