Mutlu bir aşk ilişkisi için, bağlanma tarzımızı bilmemiz ve partnerimiz ile birlikte güvenli bağlanmaya doğru ilerlememiz gerekir.
Bu, zorlandıkça hissettiğimiz ve kalıcı bir aşk ilişkisi yaratmamız için acı çektiren ve endişeli tepkilere neden olan acımasız tuzaklardan kaçınmamızı sağlar.

İnsanlar, samimiyet ve yakınlık gereksinimlerinde büyük ölçüde farklılık gösterir. Erken çocukluk döneminde birincil bakıcı (lar) ile ilişki yoluyla oluşturulan dört genel bağlanma stili vardır. Kurulduktan sonra, stil yetişkinlerle birlikte kalır ve samimi ilişkilere nasıl naklettikleri ve çocuklarına nasıl ebeveynlik ettikleri ile ilgili olarak ortaya çıkar.

page63image40432848

Yukarıdaki şekil, düşük ve yüksek düzeyde kaçınma ile düşük ve yüksek kaygının ölçeğinin, dördüncü bir bağlanma stiline nasıl yol açtığını göstermektedir.

Güvenle bağlı

Bu tarz yetişkinler kendileri, partnerleri ve ilişkileri hakkında olumlu görüşlere sahip olma eğilimindedir. Samimiyeti ve bağımsızlığı dengeleyerek kendilerini rahat hissederler, güvenilir ve tutarlıdırlar, partnerleri ile birlikte kararlar alırlar, ilişki sorunları hakkında iyi iletişim kurarlar, tartışmalarda orta yolu bulabilirler, ilişkileri zor bir iş olarak görmezler, daha da yakınlık sağlayan bir yakınlık yaratırlar, erkenden aile ve arkadaşlarıyla tanıştırırlar, partnerlerine karşı hislerini doğal olarak ifade ederler ve oyunlar oynamazlar.

Endişeyle Bağlı

Bu yetişkinler partnerlerinden yüksek düzeyde samimiyet, onay ve karşılık beklerler, aşırı bağımlı hale gelebilirler ve ilişkilerinde yüksek düzeyde duygusal dışavurum, endişe ve düşüncesizlik sergileyebilirler. İlişkide çok fazla yakınlık isterler, reddedilmeye yönelik öfkeleri gibi kaygılarını ifade ederler, bir ilişkiye sahip olmadıklarında mutsuzdurlar, partnerlerinin ilgi ve alakasını korumak için oyunlar oynarlar, onları rahatsız eden şeyleri açıklamakta zorlanırlar, partnerlerinden ihtiyaçlarını de hislerini doğru tahmin etmelerini beklerler, zihinlerini ilişkileriyle meşgul ederler, ufak yanlış adımların ilişkiyi mahvedeceğinden korkarlar, partnerlerinin ilgisini korumak için çok çalışmaları gerektiğine inanırlar ve partnerlerinin sadakatsiz olabileceklerinden korkarlar.

Kaçınmacı

Bu yetişkinler yüksek seviyede bağımsızlık arzu ederler ve bağlanmaktan çoğu kez tümüyle kaçınırlar. Kendilerini, kendine yeten insanlar olarak görürler, bağlanma hislerine karşı dayanıklılardır, refahları için yakın ilişkilere ihtiyaç duymazlar, kolay incinen duyguları bastırırlar, kendilerini (çoğunlukla haklarında kötü bir görüşe sahip oldukları) partnerlerinden uzaklaştırarak reddedilme ile başa çıkarlar, daha az güvenirler, karışık sinyaller gönderirler, bağımsızlıklarına çok değer verirler, mevcut veya önceki partnerlerine değer vermezler, duygusal ve fiziksel uzaklaştırma stratejileri kullanırlar, ilişkide sınırlara önem verirler, ilişkinin nasıl olması gerektiğine dair gerçek dışı bir romantik görüşe sahiptirler, ilişkilere yönelik sabit bir görüşleri ve kesin kuralları vardır, anlaşmazlık veya patlamalar sırasında kaçarlar, niyetlerini açıkça belli etmezler ve partnerleriyle aralarında ne olup bittiğine dair konuşmakta zorluk çekebilirler.

Endişeli-Kaçınmacı

Bazen dağınık/kafası karışık olarak adlandırılan bu dördüncü ek stil, düşük kaygı ve yüksek kaçınma ya da bağlanma kalıpları gösteren ve sürekli olarak diğerlerinden çok yakın ve uzak olmaktan korktukları kararsız bir halde yaşayan yetişkinleri tanımlamaktadır. Kaygılarını önleyemez veya duygularından kaçamazlar. Bunun yerine, tepkileriyle bunalırlar ve çoğu zaman duygusal fırtınalar yaşarlar. Ruh hallerinde karışık veya öngörülemez olma eğilimindedirler. İlişkilerini, ihtiyaçlarınızın karşılanması için diğerlerine doğru gitmeniz gereken fakat çok yaklaşırsanız onların size zarar vereceğine yönelik çalışma modelinden görürler. Diğer bir deyişle, güvenlik için gitmek istedikleri kişi, yakın olmaktan korktukları kişidir.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa