BİLİNÇ GELİŞİMİ


Mutlu bir aşk ilişkisi için, partnerimizle aynı düzeyde bir bilinçte olmamız ve birlikte evrimleşmek için anlaşma yapmamız çok önemlidir.
Aşağıda özetlenen sekiz bilinç seviyesinin inceliklerini anlamak İntegral Aşk İlişkisi için hayati önem taşımaktadır.

1. Kızıl—arkaik— ölü ya da canlı
Temel yaşamsal ihtiyaçlarla ilgili endişeler: Yemek, su, barınma, sıcaklık ve seks. Davranışlar fiziksel rahatlık için içgüdüler tarafından yönlendirilir. Dünya duyularla algılanır. Çevreyle kaynaşma (dualite dediğimiz) bazen ’non-dualitenin’ yüksek evreleri ile karıştırılır.

2. Mor—sihir— güvende ya da güvensiz
Mistik varlıkların isteklerine itaat eder. Büyüklere, törelere ve kabileye bağlılık gösterir. Kutsal mekanları, objeleri ve ritüelleri korur. Güvende olmak için birbirine bağlanır. Hayat büyülü ve sihirli bir köydür. Doğanın ritmine uyum sağlar.

3. Kırmızı—egosentrik—iyi ya da kötü
Kendini ifade eder, başkalarına aldırış etmez. Doğanın ve diğer insanların hakimiyetinden kurtulur. Utanmaktan kaçar, suçluluk hissetmez, saygı görür. Dürtülerini ve duyularını anında tatmin eder. Her ne pahasına olursa olsun kontrolü ele geçirmek için savaşır. Sonuçlardan korkmaz.

4. Kehribar—efsanevi—doğru ya da yanlış
Hayatta anlam ve amaç bulur. Kendini doğru yola adar. Düzen, denge ve güzel bir gelecek getirmek ister. Dürtülerini suçluluk duygusuyla kontrol altında tutar. Doğru yaşamanın prensiplerini destekler.
‘Master planın’ insanları doğru yönlendireceğine inanır.

5. Turuncu—rasyonel— kazan ya da kaybet
Özerklik ve sürekli değişim için mücadele eder. İyi yaşam ve bolluk ister. En iyi çözümlerle ilerler. Teknoloji vasıtasıyla yaşamı iyileştirir. Kazanmak için oynar ve mücadeleden keyif alır. Kendi tecrübelerinden ders çıkarır.

6. Yeşil—çoğulcu— hassas ya da ilgisiz
Hırs, açgözlülük ve dogmalardan özgürleşir. Kendi ve başkalarının içsel benliğini araştırır.
Topluluk ve birlik anlayışını savunur. Toplumun kaynaklarını herkesle paylaşır. Kararları oybirliği ile alır. Spiritüelliği tazeler ve uyum getirir.

7. Mavi—bütünsel— bütünsel ya da kısmi
Doğanın kaçınılmaz akışını kabul eder. Fonksiyonellik ve beceri odaklıdır. Çelişen ‘doğrular’ arasında doğal bir denge sağlar. Başkalarına zarar vermeden kendi iyiliğini düşünür. Dünyada yaşamanın bütünlüğünü deneyimler. Esneklik ve şeffaf sistemleri talep eder.

8. Turkuaz—transpersonal (kimlik ötesi)—bilgelik ve merhamet
İçiçe geçmiş, uyumlu, güçlü bir kolektif. Tüm canlıların iyiliğine odaklanır. Zihinsel/beyinsel araçların kullanımını geliştirir. Birey, daha büyük bir bilincin ve bütünün parçasıdır. Küresel network bir rutin haline gelmiştir. Minimalist yaşam akımına uyar, ‘daha az daha fazladır’ felsefesine inanır.

Sonuç olarak, erkekler ulaştıkları en yüksek irtifadan daha istikrarlı hareket ederler ve kendilerinden daha aşağıda veya yukarıdaki seviyelerde bulunan insanların davranışlarını, değerlerini ve dünya görüşlerini tolere etmekte zorlanırlar (örneğin; hadi kendi görüşlerimizi, diğerlerini kendi standartlarımıza çıkararak veya onları kendi seviyemizde dizginleyerek, başkalarına zorla aşılayalım). Evrim tarafından çocuklara (hepsi doğal olarak Kızılötesi seviyesinden başlar) bakmak ve bir erkek koruyucu/sağlayıcıya yardım etmek için şartlandırılmış kadınlar, aştıkları birinci kademe evreler arasında süzülürler. Bu onların kişiliklerini erkeklerinkinden daha karmaşık hale getirir. Bu karmaşıklık birçok kadın-erkek şakası, edebiyat, film ve aşağıdaki resimde tasvir edilmiştir.

Eğer yukarıda belirttiğimiz bilincin sekiz muhtemel seviyesini, bir partner için dikey bir eksene, diğer partner için de yatay bir eksene yerleştirsek, uyum(suz)lukların olası 64 kombinasyonunu elde ederiz.

“Tutulma aşamasının” sona ermesinden sonra ayrılan ya da farklı gelişim aşamalarında olduklarını fark eden partnerler arasında ortaya çıkan çatışmalar, daha iyi bir iletişim ya da diğer uzlaşı araçlarıyla basitçe çözülemez. İlişkileri kısaca bitti…. üzgünüm.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa