İlk adım, tüm ruhsal ve kişisel gelişimin birden fazla durum ve aşamada gerçekleştiğini fark etmektir. İkincisi, bu durum ve aşamaların ne olduğunu öğrenmek faydalıdır. Üçüncüsü, uyanma ve büyüme arasındaki farkı ve birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarını anlamak önemlidir. Dördüncüsü, spiritüel gerçekleşme ve kişisel olgunluğun aynı aşamada olduğu bir partnerle ilişki içinde olmak olmazsa olmazdır. Beşincisi, sürekli öğrenme, şifalanma, büyüme ve uyanışın olduğu başarılı, tatmin edici ve sürdürülebilir bir aşk ilişkisinin birlikte ilerlemesi çok önemlidir.

Olgunlaşma ve ego gelişimi ayrıştırma ve entegrasyonun 8 aşamasında ilerlerken, ruhsal uyanış veya ego aşımı tipik olarak farkındalığın ve ayrılmanın 5 hâl ve 5 aşamasının açılımından geçer. Ruhsal uyanış en iyi şekilde, maddi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal alemler hakkında bilinçli farkındalığınızı artıran ve ilk önce ayrılmak ve daha sonra yeniden entegre olmak için şahit/tanıklık etme yeteneğinizi güçlendiren bireysel yapılandırılmış bir içgözlem meditasyonu veya İntegral farkındalık uygulamasıyla elde edilir. Ruhsal açıdan farkında bir partner, kendinizi bu alemlerden herhangi biriyle bağımlılık, arzu veya nefret yoluyla yeniden tanımladığınızda buna şahit olur, size bir ayna tutarak sizi aksi yönde zorlayabilir.

Olgunluk ise mevcut dünya görüşün, ego gelişimin veya olgunluğun karşına çıkan problemleri çözmene yetmediğinde ve bu bir çözüm arayışına çıkmana ve bu arayış dönüşerek bir sonraki bilinç seviyesine çıkmanı sağlar. Bu zahmetli büyüme her zaman diğerleriyle kurduğumuz ilişkiler bağlamında gerçekleşir. Bizi en çok büyümeye, şifalanmaya veya büyümeye götüren ilişkiler yakın aşk ilişkileridir. Daha bilinçli bir partner dönüşüm sürecinde size destek olabilir.

Translate »