(Scroll down for English)
——————————————–

İlişkisel Mindfulness Etkinliği

Partnerinizin ve sizin dokuz önemli kişilik tipinden hangisi olabileceğinizi saptayın . Tiplerin “kanatları” (tipinizin yanında yer alan ve sizi rezone eden taraf) ve stres altında olduğunuzda ve büyüdüğünüzde eğilimli olduğunuz türler hakkında bilgi edinin. Türlerinizi bağlantılı olarak karşılaştırarıp ifade biçimlerinizin ilişkinizi nasıl olumlu ve olumsuz etkileyebileceğini anlayın. Kişili tipinizi sağlıksız, ortalama ve sağlıklı olmak üzere 3 ifade düzeyi bağlamında inceleyin. Değerlerinizi ve ihtiyaçlarınızı nasıl ifade edebileceğinizi ve partnerinizin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi keşfedin. İlişkilerinizde birbirinizle geçinebilmeniz için çok önemli olan ve her tipin temelini oluşturan üç içgüdüsel değişkenden biri hakkında bilgi edinin. Farklı Enneagram tipleriniz arasında sinerji yaratarak ümit verici ve gelişen bir aşk ilişkisini birlikte yaratın.

Etkinliğimize davetlisiniz!

Katılım ücretleri:
Standart Ücret: 400 TL
Türkiye Ücreti: 100 TL (Ödemek için buraya tıklayın. Zorunlu değildir, ödemeyi İntegral İlişkiler Merkezi’nde de yapabilirsiniz. )
Gelirsiz Ücreti: 20-100 TL

*Bir arkadaşınızı getirdiğiniz taktirde, etkinliğimiz için ikinci kişiden ücret alınmayacaktır. Böylece, tek kişilik ücreti, 2 kişi ödeyebilirsiniz.
*İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Program:
16.30-17.00 Tanışma ve Sosyal Zaman
17:00-18:00 Meditasyon ve Koşulsuz Sevgi Çemberi
18:00-19:30 Enneagram Kişilik Tipleri
19:30-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

-Etkinliğimizden sonra bizimle Bigchefs’te yemeğe katılabilirsiniz.
-Etkinliklerimizde çay, kahve ve atıştırmalık ikramlarımız bulunmaktadır.
-Etkinliğimiz ingilizce olup etkinlik sırasında simultane olarak türkçeye çevrilmektedir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt.
No:12, Kat 4, D 14
Mecidiyeköy 34387
Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Relational Mindfulness Activity

Identify one of nine crucial personality types that you and your partner have. Learn about their “wings” (the type next to it that you resonate with) and the types you tend towards under stress and when you grow. Understand how their expression can positively and negatively impact your relationship by comparing your types online. Put your type in the context of three unhealthy, average and healthy levels of expression. Explore how to communicate your values and needs, and how to meet those of your partner. Become informed about one of three instinctual variants that underlie each type that are crucial for you to get along. Co-create a rewarding and thriving love relationship by creating synergy between your different Enneagram types.

You are invited to join us!

Participation Fees:
Regular Cost: 400 TL
Turkey Cost: 100 TL  (Click here to pay. This is optional, you can also pay at Integral Center.)
No Income Cost: 20 – 100 TL

*If you bring a friend, the second person will not be charged for our event. Thus, you can share the cost if you bring a friend.
*You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Program:
16.30-17.00 Meeting and Social Time
17:00-18:00 Meditation and Unconditional Love Circle
18:00-19:30 Enneagram Personality Types
19:30-? Questions, Answers and Discussion

-After our event, you can join us for dinner at Bigchefs.
-We offer tea, coffee and snacks at our events.
-Our event will be in English with simultaneous Turkish Translation.

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
Mecidiyekoy 34387
Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:
From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.