(Scroll down for English) ——————————————–

 

İlişkisel Mindfulness Etkinliği
Gölge veya terapötik çalışma ile ele alınabilecek aşk ilişkilerimizde hepimizin zaman zaman yaşadığı yaygın duygusal tepkiler arasında ayrım yapamadığımız gibi, dürtüsel eylemler ve kararsız ilişkilerle sonuçlanan ruh halleri, davranış, öz-imge ve işleyişte süregelen istikrarsızlık kalıpları ile işaretlenen ciddi kişilik bozuklukları ve diğer patolojileri de ayırt edemeyiz. Ne yazık ki, ikincisi sabit olma eğilimindedir ve günlük yaşamlarını ve özellikle aşk ilişkilerini olumsuz ve sıklıkla yıkıcı yollarla etkileyebilse de, etkilenen bireyler tarafından genellikle uygun olarak algılanır. En sık rastlanan kişilik bozukluklarının nasıl tanımlanacağını, etkilenen partnerlerle ilişkilerin genellikle yaşadığı 22 Düşüş Evresi, kişilik bozukluğu olan insanlara aşık olmanın nasıl önleneceğini ve bunları göstererek iyileşme süreçlerinde nasıl destekleneceğini merhametli ve sağlıklı sınırlara sahip olmayı öğrenin.

Etkinliklerimiz bir süre için ücretsiz olup bağış kabul edilmektedir.

-Etkinliğimizden sonra bizimle Bigchefs’te yemeğe katılabilirsiniz.
-Etkinliklerimizde çay, kahve ve atıştırmalık ikramlarımız bulunmaktadır.

İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Program:
16.30-17.00 Tanışma ve Sosyal Zaman
17:00-18:00 Meditasyon ve Koşulsuz Sevgi Çemberi
18:00-19:30 Kişilik Bozuklukları
19:30-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt.
No:12, Kat 4, D 14
Mecidiyeköy 34387
Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Relational Mindfulness Activity

Just as we are unable to distinguish between the common emotional reactions we all experience from time to time in our love relationships, which can be addressed through shadow or therapeutic work, we can also distinguish between serious personality disorders and other pathologies marked by ongoing patterns of instability in moods, behavior, self-image, and functioning that result in impulsive acts and unstable relationships. we can’t. Unfortunately, the latter tends to be fixed and is often perceived as appropriate by affected individuals, although it can affect their daily lives and especially their love relationships in negative and often destructive ways. Learn how to identify the most common personality disorders, the 22 Stages of Decline in relationships with affected partners, how to avoid falling in love with people with personality disorders and how to show them and support their healing process to have compassionate and healthy boundaries.

Our events are free for a while and donations are accepted.

-After our event, you can join us for dinner at Bigchefs.
– We offer tea, coffee and snacks at our events.

You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Program:
16.30-17.00 Meeting and Social Time
17:00-18:00 Meditation and Unconditional Love Circle
18:00-19:30 Personality Disorders
19:30-? Questions, Answers and Discussion

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
Mecidiyekoy 34387
Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

Kayıt Ol (Register)

1/1/2022 Kişilik Bozuklukları