Mutlu bir aşk ilişkisi için, kişilik bozukluklarına dair temel bir anlayışa sahip olmalıyız, böylece biz ya da partnerimizin, bu rahatsızlıklarını ve ilişkiler üzerinde yarattığı yıkıcı etkilerden kaçınmak için profesyonel yardım isteyebiliriz.
Bu, empati kurmamıza ve iyileşme sürecinde birbirimizi desteklememize veya ilerleme yoksa sevgiyle ve anlayışla ilişkileri sonlandırmamızı sağlar.

Duygu durum eylemleri ve kararsız ilişkiler ile sonuçlanan ruh halleri, davranış, öz-imaj ve işleyişte devam eden istikrarsızlık kalıpları ile belirlenmiş ciddi kişilik bozuklukları (KBler). Kişilik bozuklukları, “bozuklukları sergileyen bireyin kültürünün beklentilerinden belirgin bir şekilde sapan içsel bir deneyim ve davranış kalıbını” temsil etmektedir. Bu kalıplar, durumlar arasında sabit ve tutarlı olma eğilimindedir ve genellikle günlük yaşamlarını (ve özellikle aşk ilişkilerini) olumsuz ve çoğu zaman yıkıcı şekillerde etkileyebilse de, etkilenen bireyler tarafından uygun olarak algılanır.
En yaygın KB’ler:

Histriyonik Kişilik Bozukluğu (HKB)

Bu bozukluğa sahip insanlaraşırı ilgi bekleyen duygular, uygunsuz baştan çıkarıcı ve cinsel açıdan tahrik edici davranış, abartılı ve uygunsuz görünüşler, abartılı davranışlar, detaydan yoksun bir şekilde başkalarını taklit eden bir tarzda dramatik duygular, diğerlerinden kolayca etkilenme, onaylanmak için aşırı bir ihtiyaç ve uyaranlar için şiddetli arzu kalıpları gösterirler. Histriyonik insanlar neşeli, dramatik, canlı, coşkulu ve cilvelidir. HKB, kadınları erkeklere kıyasla dört kat fazla etkiler.

Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB)

Ruh hallerinde, davranışlarda öz-imgesi ve işleyişte sürekli bir istikrarsızlık kalıbı ile belirlenen ciddi bir ruhsal bozukluktur. Bu deneyimler genellikle dürtüsel eylemlere ve istikrarsız ilişkilere yol açar. BKB’li olan bir kişi, sadece birkaç saatten birkaç güne kadar süren yoğun bir öfke, depresyon ve kaygı atakları yaşayabilir ve bunu, hoşnutluk ve coşkunluk izler.

BKB’si olan kişilerle ilişkiler genellikle periyodik bir düzende olmak üzere üç aşamada gelişir: (1) incinebilir baştan çıkarıcı, (2) sülük gibi yapışan ve (3) nefret eden. Bu evrimin tekrarlanması aylar hatta bazen yıllar alabilir. Daha sonraki dönemlerde, kişilik genellikle bir aşamadan diğerine çılgınca gidip gelir

 

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB)

Narsistik Kişilik Bozukluğu (NKB) olan kişiler, güçlü bir haketmişlik hissinden kaynaklanan özsaygı duygularından dolayı önemli sorunlara sahiptir. Bu durum onların özel olarak muamele görmeyi hak ettiğine, özel güçlere sahip olduklarına, benzersiz yeteneklere sahip olduklarına ya da son derece zeki ya da çekici olduklarına inanmalarına yol açar. Yetki hisleri, onları çevrelerindekilerin değerini temelden göz ardı eden ve saygısızlık gösteren yollarla hareket etmelerine yol açabilir. Ayrıca, sürekli büyüklenmeleri, hayranlık duyulmasına aşırı ihtiyaç duymaları ve başkalarını küçümseme ve empati eksikliği ile karakterize edilirler. Genellikle kibir, üstünlük duygusu ve iktidar arayan davranışlar sergilerler.

 

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa