Mutlu bir aşk ilişkisi için Aşk Dillerini, Enneagram türlerimizi ve birbirimizin güçlü yanlarından nasıl yararlanacağımızın farkında olmalıyız.
Bu, partnerimizin ihtiyaçlarını daha iyi sevmemize, ihtiyaçlarını karşılamamıza, sevgiyi hissettirmemize ve ihtiyaçlarını yerine getirmemize olanak tanır.

Tüm insanlar yaşamları boyunca tutarlı kalan belirli kişilik özelliklerine ya da niteliklerine sahiptir ve sadece, bunların sağlıksızdan sağlıklıya doğru ifadeleri şeklinde değişirler. İntegral model, kişilik tipleri veya kısaca tipler olarak bu sabit karakter özelliklerine atıfta bulunur. En çok bilinenleri şunlardır:

 • İçe dönük ve dışa dönük tipler

 • Tip-A (sabırsız, saldırgan) ve Tip-B (sakin, rahat) kişilikler

 • Enneagram’ın dokuz tipi

 • Zodyak burçları

 • Üç NLP tipi

 • Beş Sevgi Dili

 • Myers-Briggs tipi gösterge

 • Dört bağlanma tipi veya stili

Beş Sevgi Dili

İnsanların sevgilerini doğal olarak ifade ettikleri ve sevildiklerini hissettikleri beş farklı yol tanımlanmıştır. Bunlar:

 1. “Seni seviyorum”, “harikasın” ve “Seni özlüyorum” gibi onaylama sözcükleri (NLP işitsel tip). Bu tür onaylamalar, yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, sık sık telefonla aramak veya e-postalar, mesajlar, kartlar ve el yazısı aşk mektupları göndermek gibi birçok şekilde olabilir.

 2. Sinemaya gitmek, kart/masaüstü oyunları oynamak, arkadaşlar ve aileyle zaman geçirmek, alışverişe gitmek, spor yapmak, etkinliklere katılmak, yemek yapmak veya seyahat etmek gibi keyifli şeyleri yaparken birlikte geçirilen kaliteli zaman. “Birlikte yaptığımız sürece ne yaptığımız pek de önemi yok”, bu aşk diline sahip insanların sloganıdır.

 3. Çikolata, çiçekler, mumlar, kitaplar, giysiler, mücevherler, arabalar, tekneler, evler, adalar veya ülkeler gibi hediyeler (NLP görsel tip).

 4. Partnerlerden birinin özellikle yapmaktan hiç hoşlanmadığı veya gerçekten takdir etmediği, hizmet eylemleri; örneğin akşam yemeği hazırlamak, evi temizlemek, bahçe işleri, yatağa kahvaltı getirmek, arabayı kullanmak, evde bir şeyleri tamir etmek ya da ayak işlerini yapmak.

 5. El ele tutuşma, sarılma, öpüşme, masaj yapma ve yaptırma, birlikte banyo yapmak ya da tenle ilgili veya seks gibi fiziksel dokunuş (NLP kinestetik tip).

Dokuz Enneagram Tipi

Enneagram, birçok eski bilgelik geleneğinin bir sentezidir. Dokuz çeşidi vardır:

1. Yenilikçi, yargıç, mükemmeliyetçi

Kişisel bütünlüğe odaklıdır ve gerçeği arar. Öğretmen, mücadeleci veya değişimin savunucusu olabilir. Genelde kendi kusurlarının farkında değildir ve başkalarına karşı aşırı eleştiricidir. Yozlaşmaktan, kötü veya kusurlu olmaktan korkar. İyi, dengeli, mükemmel ve dürüst olmak ister.

2. Yardımcı, verici, bakıcı

Şefkatli, özenli, cömert ve ilgilidir. Yapışkan, muhtaç, yaltakçı, insanları memnun edici ve manipülatif olabilir. Çoğu zaman iyi niyetli ve başkalarına yakın olmaya doğru sürüklenir, ancak ihtiyaç duyulabilmek için başkaları için bir şeyler yapar fakat sonra hafife alındığı ve takdir edilmediği/görülmediği zaman öfkelenir. İstenmeyen ve sevilmeyen olmaktan korkar. Sevilmek ve ihtiyaç duyulmak ister.

3. Başaran, yerine getiren, statü arayan

Uyum sağlayabilir ve değişkendir. Dünyada güvenle yürür ve bazen kendi gerçek benliği pahasına, onay ve başarıları getirecek şekilde hareket eder. Başarısız ve değersiz olmaktan korkar. Kıymetli ve değerli hissetmek ister.

4. Bireyci, romantik, estetikçi

Dünyadaki yerini bulma ve anlama arzusuyla hareket eder. Bireyselliği kucaklar, yaratıcı, sezgisel ve insancıldır. Bir kimliğe veya kişisel öneme sahip olmamaktan korkar. Özel olmak ister.

5. Araştırmacı, uzman, düşünür

Dünyayı anlamaya kararlıdır ve katkı yoluyla öz-saygı elde eder. Nükteli bir sözle etkileyici olana dek çekingen, gözlemci ve sessiz olabilir. Yetersizlik ve işlevsizlikten korkar. Her şeyden önce yetenekli ve bilgili olmak ister.

6. Sadık, kahraman, asi, savunmacı

Sağlam istikrarı arzular ve sarsılmaz sadakat ve sorumluluk sergiler. İhanete uğramışsa ve korkulu düşünmeye eğilimliyse tekrar güvenme konusunda yavaştır. Duygusal anksiyete ve ayrıca tepkici ve paronayak davranışlar gösterir. Desteksiz ve kılavuzsuz kalmaktan korkar. Güvenlik ve destek almak ister.

7. İstekli, maceraperest, duyumcu

Maceracı ve sürekli meşguldür, hayatı tüm farklı hazları ve harikaları ile kucaklar ve yeni bir deneyimden diğerine çılgınca hareket eder. Kendi eksikliklerini giderememekten ve hayatı tüm zenginlikleriyle elde edememekten korkar. Tatmin olmak, memnun kalmak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ister.

8. Meydan okuyan, patron, başına buyruk

Güçlü ve denetleyici bir lider olma arzusuyla güçlüdür. Dost canlısı ve hayırsever ya da diktatör, manipülatif ve yoluna çıkan her şeyi yok etmeye istekli olabilir. Başkaları tarafından zarar görmekten ve kontrol edilmekten korkar. Kendini korumaya çalışır ve hayatının ve kaderinin kontrolünün kendi elinde olmasını ister.

9. Uzlaştırıcı, arabulucu, korumacı

Empatik, anlayışlı, nazik, sakin ve dünya ile barış içindedir. Çatışmadan kaçınır, geri çekilir, durdurur ve diğer insanların isteklerine uyar. Ayrışma ve pasif agresif davranışa eğilimlidir. Kaybetmekten ve ayrılmaktan korkar. İç dengeye ve huzura sahip olmak ister.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa