(For English scroll down)
———————————–

Mindfulness Etkinliği

Materyalist/Deterministik bir bakış açısıyla, bedenlerimiz ve beynimiz, farkında olmadan önce iç ve dış dürtülere cevap verir. Bu, hayatta kalabilmemiz için esastır, çünkü insanların bu içgüdüsel ve öğrenilmiş “otomatizmler” olmadan var olmaları imkânsızdır.
Manevi bir bakış açısına göre, zaman bir yanılsama olarak görülüyordu, biz her zaman şu an varız ve “gidecek” ve yapılacak bir şey yok; sadece bu gerçekleşmeye teslim olabiliriz.
Peki, nasıl özgür irademiz olabilir? Ünlü Victor Fankl şöyle yazdı: “Bir insanın elinden her şeyini alabilirsiniz bir şeyini hariç; belli tutumlar karşısında kendi tutumunu belirleme özgürlüğünü…”. Onun bu sözü, şu an için şu an farkında olmamızı gerektiren iç özgür irade durumuna atıfta bulunuyordu.
Özgür iradenin bir başka temeli ise bizim yeniliğe geçme becerimizdir. Ve son olarak proaktif olma terimi var; sadece meydana geldikten sonra yanıt vermek yerine bir durum yaratmak veya kontrol etmek. Tüm bu görüşleri etkinliğimizde inceleyip, tartışacağız.

Program:
19:00- 19:30 Tanışma ve Sosyal Zaman
19:30-20:00 Mindfulness Meditasyonu
20:00-21:00 Özgür İrademiz Var Mı?
21:00-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

-Etkinliğimiz ingilizce olup etkinlik sırasında simultane olarak türkçeye çevrilmektedir.

Perşembe günü etkinliklerimiz bir süre için ücretsiz olup bağış kabul edilmektedir.
İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt. No:12,
Kat 4, D 14 Mecidiyeköy
34387 Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Marketin karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Mindfulness Activity

From a materialistic/deterministic perspective, our bodies and brains respond to internal and external impulses before we even become aware of them. This is essential for our survival, as it would be impossible for us humans to exist without these instinctual and learned “automatisms”.
From a spiritual perspective, where time is seen as an illusion, we are always in the present moment and there is nowhere to “go” and nothing to do; we can only surrender to that realization. So how can we have free will? Victor Fankl famously wrote: “Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way.” His statement refers to an internal state of free will, which requires us to have present moment to moment awareness. Another take on free will is our creative ability to advance into novelty. And finally there is the term of being proactive; creating or controlling a situation rather than just responding to it after it has happened. We will explore and discuss all these views.

Program:
19:00- 19:30 Meeting and Social Time
19:30-20:00 Mindfulness Meditation
20:00-21:00 Do We Have Free Will?
21:00-? Questions, Answers and Discussion

-Our event will be in English with simultaneous Turkish Translation.

Our Thursday events are free for a while and donations are accepted.
You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
34387 Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

Yerinizi garantiye almak için etkinliğe kayıt olabilirsiniz

13/01/22 Özgür irademiz var mı ?