(For English scroll down)
———————————–

Mindfulness Etkinliği:

Manevi bir perspektiften, Ego veya sahte benlik duygusu, her zaman bir şeyler istediği için sevmeyi bilmez. Egomuz istediği şeye ulaştığında ona bağlanır ve onu kaybetmekten korkar. Koşulsuz sevgiyi deneyimlemek için, her iki partnerin egolarını aşmak ve tamamen uyanmak için birbirlerini desteklemeleri gerekir. Psikolojik bir açıdan yaklaşmak gerekirse, korktuğumuz ve utandığımız böylece bilinçdışımıza bastırdığımız yönlerimizi kendilerinde aşan insanlara ilgi duyar ve aşık oluruz. Nihayetinde aşk nesnemiz bizi kızdırmaya, korkutmaya, utandırmaya başlayacak ve kendi yaralarımızı iyileştirmek yerine bu yaraları onlara yansıtırız. Yaralarımızı kurcalamaya devam ederse, partnerimizden nefret etmeye başlarız. Gerçekten sevmek için, yaralarımızı kabullenmeli ve partnerimizle birlikte öğrenmeli, iyileşmeli ve büyümeliyiz. Fiziksel ve materyal düzeyde, birincil cinsel fantezilerimizi yerine getiren insanlara ilgi duyarız. Gerçekten sevmek için, partnerlerimizi seks veya başarı objeleri olarak nesneleştirmeyi bırakmalı ve aşk ilişkilerimizi paylaşılan değerler, tutkular, amaçlar ve vizyon üzerine dayandırmalıyız. Doğu’nun manevi bilgeliğini Batı’nın gelişimsel psikoloji anlayışıyla bütünleştirdiğimiz İntegral Center’daki İntegral Mindfulness ve ilişki pratikleriyle nasıl sevebileceğinizi ve sevilebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Program:
19:00- 19:30 Tanışma ve Sosyal Zaman
19:30-20:00 Mindfulness Meditasyonu
20:00-21:00 Sevmek ve Sevilmek Neden Zor?
21:00-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

Katılım bedeli: 300 TL
Türkiye için katılım bedeli: 75 TL*
Özel durumlar için katılım bedeli: 10 – 75 TL (Öğrenci veya çalışmayanlara özel fiyat)

İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt. No:12,
Kat 4, D 14 Mecidiyeköy
34387 Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Marketin karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Mindfulness Activity:

From a spiritual perspective, the Ego, or false and separate sense of self, can not love, as it always wants something. And once it gets it, it becomes attached and afraid to lose it. To love unconditionally, both partners need to support each other to transcend their egos and to awaken fully. From a psychological perspective, we are initially attracted to and fall in love with people who have transcended aspects of ourselves that we are afraid and ashamed of, and thus repressed into our unconscious. Eventually, our object of love will start to annoy, scare and embarrass us, and instead of healing our own wounds, we project them onto our partner. If he or she doesn’t stop pushing our buttons, we start to hate them. To truly love, we need to own our wounds and learn, heal, and grow together with our partner. On a physical and material level, we are attracted to people who fulfill our primary sexual fantasies. To truly love, we need to stop objectifying our partners as sex or success objects and base our love relationships in shared values, passions, purpose, and vision. You can learn how to love and to be loved through Integral Mindfulness and Relationship practices at the Integral Center where we integrate the spiritual wisdom from the East with the insights of developmental psychology from the West.

Program:
19:00- 19:30 Meeting and Social Time
19:30-20:00 Mindfulness Meditation
20:00-21:00 Why is it so hard to love and be loved?
21:00-? Questions, Answers and Discussion

Regular Cost: 300 TL
Turkey Cost: 75 TL*
Special Cost: 10 – 75 TL (If you are a student or if you don’t have a job)

You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
34387 Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.