Cevap: İlk olarak ikisi de geçici durumlardır, bu da demek oluyor ki cinsel ve spiritüel doruk noktası deneyimleri gelip geçicidir. İkincisi de, ikisi de birbirine bağlı ve birlikte beliren beş aşamada gelişiyor, özellikle, daha yüksek bir spiritüel farkındalık gerektiren, beşinci seviyedeki transendental tantrik cinsellik. Üçüncü olarak, bu geçici keyfi durum, sürekli ulaşılabilir bir duruma dönüştürebilir  (ikinci bir dil öğrenmek gibi). Bu yüzden de bunlara durum/evreler denir. Dördüncü olarak, spiritüel ve cinsel durumlar/evreler bilinçli gelişimimizden bağımsız belirebilirler, çünkü gelişimimizin ‘büyüme’ kısmı ‘uyanma’ kısmından ve daha yüksek cinsellik formları geliştirmemizden bağımsızdır. 

Translate »