Mutlu bir aşk ilişkisi için, aynı cinsel gelişim düzeyinde olmalıyız ve sevginin fiziksel ve psikolojik boyutlarının ötesine geçen kutsal cinselliğe doğru ilerlememize izin veren bir uygulamaya sahip olmalıyız.
Bu, cinsel yaşamımızı, bedenimizi, zihnimizi, kalbimizi, ruhumuzu ve ruhumuzu besleyen ruhsal bir enerji alışverişi haline geldiği için, bir ömür boyu taze ve heyecanlı tutmamızı sağlar.

Partnerler arasında genetik yapılarının (örn. Libido), deneyimlerinin ve ayrıca fiziksel, psikolojik ve ruhsal sağlıklarının bir yansıması olan beş geniş cinsel ifade durumu-aşaması vardır.

1. Bastırılmış Cinsellik

Bu en düşük aşamada, bedene ve sekse, olumsuz ve edepsiz bir şey olarak kuşkuyla bakılır. Genellikle çocukluk çağında yaşanan travma ve tacizden kaynaklanan utanç, suçluluk ve korkular tarafından yönlendirilen bu düzeydeki yetişkinler, ya cinsel aktivitelerden tamamen uzak durarak bunları (gözleri kapalı bir şekilde, çarşafların altında, karanlıkta) görev icabı, kendilerini dahil etmeyen ayrışmış bir şekilde gerçekleştirirler ya da cinsel bağımlılık ve diğer anormal cinsel davranışlara yol açabilecek cinsellikleri etrafında takıntılı zorlanım (obsesif kompulsif) bozukluk formlarını geliştirirler. Oral seks veya benzer şekilde oyun içeren cinsel aktiviteler, alçakgönüllülüğün utançla karıştırıldığı bu evredeki insanlar için, genelde söz konusu değildir.

2. Çiftleşme

Bu evrede cinsellik hayvansal ve kendine hizmet eden türdendir ve bedenin fiziksel zevkleriyle sınırlıdır. Bu aşamadaki partnerler, daha derin kişisel ve duygusal bir bağlantıya ihtiyaç duymaksızın birbirlerini nesnelleştirmeye eğilimlidirler. Eğlenmek, “boşalmak” isterler ve partnerlerinin duygusal ihtiyaçları, hisleri veya cinsel arzuları hakkında çok fazla şey umursamazlar. Hiçbir utanma ya da suçluluk yoktur ve “her şey mübahtır”, bu ise transandantal, yani aşkın cinselliğin daha yüksek, sınırsız biçimleriyle karıştırılabilir. Bu evrede, erkekler genelde cinsel ilişkiye girmek ve istenmeyen anal seks veya oral seksin acı veren türlerini yapmaları için kadınları sıklıkla domine ve manipüle ederler.

3. Seks Yapma

Bu aşamada, farkındalık devreye girer. Seks, cinselleşmenin çıkarımları ve sonuçları hakkında karşılıklı bir anlayışa ve anlaşmaya sahip olan çiftler arasında bilinçli bir tercih haline gelir. Seks yapmak iki insanı bir araya getiren ve fiziksel ve duygusal olarak sağlığa bir çok yararı olan güzel ve önemli bir aktivite olarak görülür. Genelde tek eşlilik için bir fikirbirliği ya da tek eşli olunmayacağına dair bir açıklık vardır ve partnerler birbirleriyle cinsellik yaşamak için zaman ve enerji bulmaya çalışırlar. Partnerler bu evrede saf fiziksel yönlerin (çiftleşmek) ötesine geçerler ve birbirlerini bilinçli nesneler olarak görürler. Birbirlerini bireysel sınırlar bağlamında tatmin etmeye çalışırlar.

4. Sevişme

Sevişme evresindeki bir çiftin cinselliği, gerçek aşklarının, karşılıklı kabullerinin, derin duygusal yakınlıklarının ve birlikte olmaya duyulan sevincinin ifadesi haline gelir. Sevişmelerinde vücut, zihin ve kalp bütünleşir, bu durum artık sadece “çiftlerin yaptığı bir şey “ değildir, onların cinsel insanlar olarak kim olduklarının ifade edilmesidir. Cinsel ihtiyaç duyulacak zamanı veya enerjiyi bulmak için hiçbir özel çaba yoktur. Sevişmek onlar için, bağlarının ve bağlantılarının derinliğinin yaşamı artıran ve canlandırıcı bir doğrulamasıdır. Arzuları hakkında konuşmaya ve birlikteliklerini derinleştiren ve onlara memnuniyet veren sağlıklı seksin her formunu keşfetmeye açıklardır. Sevişme sırasında, doğal olarak sözlü ve sözsüz iletişimde (göz teması, nefese odaklanma vb.) birbirleriyle kalırlar. Bu düzeyde seks çatışmaları örtbas etmek, skor tutmak ya da birbirini manipüle etmek için kullanılmaz. Bunun yerine, aralarında ortaya çıkabilecek cinsel ve duygusal tıkanmalar üzerine çalışılır ve yatak odasının içinde ve dışında karşılaşabilecekleri sorunları çözemezlerse, terapötik yardım aranır.

 

5. Aşkın seks

Bu evre, Kundalini uyanışları gibi aşıkların birbirinden ve evrenden ayrı oldukları hissini aşan, cinsel birleşme yoluyla ruhsal durum deneyimlerine yol açan tüm gelişmiş kutsal ya da tantrik cinsel uygulamaları temsil eder. Cinselliğin bu türü, derin bir ruh bağlantısını paylaşan, yüksek düzeyde fiziksel, duygusal ve ilişkisel sağlığın tadını çıkaran, yoğun mevcudiyet ve tamamen teslim olma yeteneği ile birlikte ruhsal gelişimin (yukarıdaki Ruhsal Gelişim aşamalarına bkz.) ilerlemiş bir aşamasına ulaşmış partnerler arasında bir evre olarak ortaya çıkar. Meditasyon, eşli yoga ve vecd dansı gibi ruhsal uygulamalar genellikle bu tür sevişme biçiminde iç içe geçmektedir.

Uygulama Etkinliği
Haftasonu Atölyesi
14 Haftalık Eğitmenlik Eğitimi
Anasayfa