Sizin için kişisel olarak önemli olmasa da diğer herkes için önemli. Yaşayan her canlı gibi, hayattaki amacınızın ana unsurlarını zaten gerçekleştiriyorsunuz: hayatta kalmak, gruplara katılmak, mutluluğun ve yaşamın mümkün olan en iyi kalitesini aramak…

Bu biyolojik zorunlulukların ötesine geçerek hayattaki amacınızı bulmak ve onu yaşamak nihayetinde kişisel bir tercihtir. Araştırmalar açıkça gösteriyor ki, uzun dönemli aşk ilişkileri kurmakta başarılı olan, sağlıklı çocuklar yetiştiren, devamlı bir öğrenme, iyileşme, gelişme ve uyanma süreci içinde bulunan, daha çok iyilik, hakikat, güzellik ve işlev yaratarak başkalarına yararlı olmayı amaç edinen kişiler diğerlerine göre daha mutlu ve uzun ömürlü oluyorlar.

Size çok önemli gelmese de, insanlık olarak sürdürülebilir seviyede ürememiz, işlevsel aileler ve topluluklar içinde çocuklar yetiştirip onların özgün yeteneklerini paylaşarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmemiz gerekiyor ve bunun için herkese olduğu kadar size de ihtiyaç var. Bir başka deyişle, hayat amacınızı yaşayarak sorunun değil de çözümün bir parçası olmanız, hepimiz için çok önemli.

Blog sayfasına geri dön