(Scroll down for English)
——————————————–

İlişkisel Mindfulness Etkinliği
Sağlıklı ve sürdürülebilir Integral aşk ilişkilerine sahip olmak için gereken sağlam temelleri kurabilmeyi öğrenmek ve deneyimlemek için bize katılın.

Aşık olduğumuzda ve ciddi bir ilişkiye girdiğimizde, varlığımızın dört temel boyutu başka bir insanla yoğun bir şekilde temas haline girer.

  1. Bireysel-İçsel zihinlerimiz ve düşüncelerimiz (Resmin sol üst kuadrantında).
  2. Bireysel-Dışsal fiziksel bedenlerimiz ve davranışlarımız (Resmin sağ üst kuadrantında).
  3. Kollektif-İçsel kültürel koşullanma ve değerler; aile, arkadaşlar, iş arkadaşları ve içinde bulunduğumuz toplum. (Resmin sol alt kuadrantında).
  4. Kollektif-Dışsal sosyal çevre; yemek, giyinme, ev, para, ulaşım, iş vb. (Resmin sağ alt kuadrantında).

Genellikle partnerler birbirlerinden etkilendiklerinde bu dört temel boyuttan  sadece bir veya ikisine odaklanır ve diğer boyutları yok sayarlar veya önemsemezler. Bu da ilişki problemleri ve çöküntüler yaratır, özellikle partnerler farklı boyutlara odaklanıyorlarsa.

İntegral bir aşk ilişkisinde, partnerler bu dört boyutu sağlıklı bir şekilde dengeleyerek birlikte öğrenir, iyileşir, büyür, uyanır ve dışa vururlar.

Bu cumartesi, varlığımızın dört boyutunu keşfedip bu dört boyutu sağlıklı bir şekilde entegre ederek nasıl mutlu bir ilişki kurmaya çalışacağımızı öğrenmek ve pratik etmek için bize katılın.

Katılım ücretleri:
Standart Ücret: 400 TL
Türkiye Ücreti: 100 TL (Ödemek için buraya tıklayın. Zorunlu değildir, ödemeyi İntegral İlişkiler Merkezi’nde de yapabilirsiniz. )
Gelirsiz Ücreti: 20-100 TL

*Bir arkadaşınızı getirdiğiniz taktirde, etkinliğimiz için ikinci kişiden ücret alınmayacaktır. Böylece, tek kişilik ücreti, 2 kişi ödeyebilirsiniz.
*İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Program:
16.30-17.00 Tanışma ve Sosyal Zaman
17:00-18:00 Meditasyon ve Koşulsuz Sevgi Çemberi
18:00-19:30 İlişki Kurmanın Dört Boyutu
19:30-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

-Etkinliğimizden sonra bizimle Bigchefs’te yemeğe katılabilirsiniz.
-Etkinliklerimizde çay, kahve ve atıştırmalık ikramlarımız bulunmaktadır.
-Etkinliğimiz ingilizce olup etkinlik sırasında simultane olarak türkçeye çevrilmektedir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt.
No:12, Kat 4, D 14
Mecidiyeköy 34387
Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Relational Mindfulness Event – Four Dimensions of Our Being 

Join us to experience and learn how to build a solid foundation for a healthy sustainable Integral love relationship.

When we fall in love and enter into a committed relationship, four essential dimensions of our human existence need to be aligned.

  1. Our individual interior minds, feelings, vision, intention, etc. (shown in the upper left dimension).
  2. Our individual exterior physical bodies, behaviors, truths, etc. (shown in the upper right dimension).
  3. Our collective interior cultural conditioning and values, including family, friends, colleagues, and community (shown in the lower-left dimension).
  4. Our collective exterior social environment, such as food, clothing, home, money, transportation,
    job, etc. (shown in the lower right dimension).

Often, individuals are attracted to each other and focused on only one or two of these four dimensions/quadrants, while neglecting or ignoring the others. This creates relationship conflicts and breakdowns, especially when partners focus on different dimensions, for example one on the physical and cultural, and the other on the individual and social.

In an Integral Relationship, both partners balance and harmonize all four dimensions in healthy ways, and learn, heal, grow, awaken, and manifest together.

Join us for an exercise to experience the four dimensions and learn how to integrate them for a healthy sustainable love relationship. 

Participation Fees:
Regular Cost: 400 TL
Turkey Cost: 100 TL  (Click here to pay. This is optional, you can also pay at Integral Center.)
No Income Cost: 20 – 100 TL

*If you bring a friend, the second person will not be charged for our event. Thus, you can share the cost if you bring a friend.
*You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Program:
16.30-17.00 Meeting and Social Time
17:00-18:00 Meditation and Unconditional Love Circle
18:00-19:30 Four Dimensions of Relating
19:30-? Questions, Answers and Discussion

-After our event, you can join us for dinner at Bigchefs.
-We offer tea, coffee and snacks at our events.
-Our event will be in English with simultaneous Turkish Translation.

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
Mecidiyekoy 34387
Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:
From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

Yerinizi garantiye almak için etkinliğe kayıt olabilirsiniz

15/01/22 Varlığımızın Dört Boyutu