Mini Atölye

İntegral, postmodern sonrası, meta-modern ya da süper-modern olarak adlandırılır.  İntegral terimi, 20. yüzyılın başlarında Hindistan ve Avrupa’da ortaya çıkmıştır. İkinci kademe bilinç olarak adlandırılan doğru değişimi de işaret eder. Önceki düzeyler, kendi görüşlerinin dünyayı görmenin en iyi ve tek “doğru” yolu olduğu konusunda ısrar ederler. İlk kademe bilinçteki bireyler ve gruplar tehdit edildikleri ve zorlandıkları zaman, kendi araçlarını kullanarak ani, sert ve olumsuz şekilde tepki gösterirler.  

İntegral aşama, önceki tüm düzeylerin önemini sezgisel olarak tanır ve bunları eril kişisel eylem yetisinin ve dişil birlikte eylem yetisinin sağlıklı özellikleriyle bütünleştirir. İntegral bilinçte bilgi ve yetkinlik, gücün, cinsiyetin ya da statünün önüne geçer. Esneklik, doğallık ve işlevsellik en yüksek öncelik haline gelir. Gelişimsel hiyerarşilerin hepsini yok eden ve tüm insanların eşit olduğunu savunan Postmodern felsefenin aksine, İntegral kişi her önceki aşamanın katkılarını, faydalarını, değerlerini, yükümlülüklerini ve sınırlamalarını görür.

Bu etkinliğimizde İntegral İlişki’nin özelliklerinden bilinç seviyeleri üzerine konuşacağız ve hem integral partneri nasıl bulacağımız, hem de ilişkimizi integral seviyeye nasıl çıkaracağımızı pratiklerle keşfedeceğiz.  

Program

12:30 – 13:00 Kayıt ve sosyal zaman (13:00’den sonra giriş olmayacak, bu yüzden lütfen zamanında orada olunuz.)
13:00 – 14:30 Tanışma / Başlangıç / Egzersiz
14:30 – 15:00 Mola
15:00 – 16:45 Daha fazla egzersiz
16:45 – 17:00 Mola
17:00 – 18:00 Alıştırmalıklar / Sorular ve Cevaplar / Kapanış çemberi

Ardından ilgilenen kişilerle birlikte akşam yemeğine gidiyor, sohbetimize orada devam ediyoruz.

Katılım: 250TL*

*Perşembe veya Cumartesi etkinliklerimizden herhangi birine katılmanız durumunda ücret alınmayacaktır.

*Bir arkadaşınızı getirdiğiniz taktirde, etkinliğimiz için ikinci kişiden ücret alınmayacaktır. Böylece, tek kişilik ücreti, 2 kişi ödeyebilirsiniz.

İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt. No:12,
Kat 4, D 14 Mecidiyeköy
34387 Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:
Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Marketin karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Mini-Workshop

The integral is called post-postmodern, meta-modern, or super-modern. The term integral originated in India and Europe at the beginning of the 20th century and also marks the shift towards what is defined as second-order consciousness. The previous levels insist that their view is the best and only “correct” way of seeing the world. Every time they are threatened and challenged, individuals and groups in the first level of consciousness react immediately, harshly and negatively, using their own tools.
The integral stage intuitively recognizes the importance of all previous levels and integrates them with the healthy aspects of masculine personal action and feminine co-action. In integral consciousness, knowledge and competence take precedence over power, gender, or status. Flexibility, naturalness and functionality become the highest priority. Unlike the Postmodern, which destroys all developmental hierarchies and argues that all people are equal, the Integral person sees the contributions, benefits, values, obligations, and limitations of each previous stage. In this activity, we will talk about the features of the Integral Relationship and the levels of consciousness, and we will discover how to find the integral partner and how to take our relationship to the integral level with practice.

Schedule

12:30 – 13:00 Registration and social time (there will be no registration after 13:00, so please be there on time.)
13:00 – 14:30 Introduction
14:30 – 15:00 Break
15:00 – 16:45 More practice
16:45 – 17:00 Break
17:00 – 18:00 Exercises / Questions and Answers / Closing circle

Then we go to dinner with the people who are interested and continue our conversation there.

Participation: 250TL*

*No fee will be charged if you attend any of our Thursday or Saturday events.

*If you bring a friend, the second person will not be charged for our event. Thus, you can pay a single rate for 2 people.

You must have completed two doses of Covid-19 vaccine.

Adress: Integral Center
Lati Lokum Street, Çınar Building No:12,
4th Floor, Apartment 14 Mecidiyeköy
34387 Şişli/İstanbul
Telephone number: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

Kayıt olunuz:

02/12/21 Bağlanma Biçimleri