(For English scroll down)
———————————–

Mindfulness Etkinliği:

Çoğu insan ruh eşiyle birlikte olmak ister. Partnerleriyle aralarında sonsuz sevgi, romantizm, cinsel çekim ve mutluluk olacağını düşünürek sonsuza dek mutluyaşamayı arzularlar. Ancak, bu gerçek hayatta nadiren gerçekleşen büyülü bir masal fantezisidir.
Ruh eşi kavramının daha olası bir tanımı, partnerlerin sürekli öğrenme, iyileşme, büyüme ve uyanış yoluyla insani potansiyellerini tümüyle gerçekleştirmekiçin birbirlerine meydan okumaları ve hayat amaçlarını paylaşmalarıdır.

Ruh, eşsiz insani potansiyellerimizin kaynağı olarak görülebilir. Korku, utanç, acı veya ayrılık gibi kavramları bilmez. Ne yazık ki, ruhlarımız geçmiştemaruz kaldığımız kişisel hakaretlerden, duygusal yaralanmalardan ve psikolojik travmalardan kaynaklanan birçok katmanla kaplıdır. Bu, bağlı olduğumuz vesavunduğumuz korkunç bir yanlış bir benlik algısı ve ayrı bir kimlik (Ego) yaratır.

Bu “Ego” yargılanmaktan, incinmekten ve tekrar reddedilmekten korkar ve özgün, açık, samimi ve savunmasız olmaktan kaynaklanabilecek olası acı ve utançduygularından kaçınmaya çalışır. Bu korku ve utanç sevginin zıttıdır ve onu engeller. Bu korku ve utanç duyguları sevginin tam tersidir ve sevgiyiengeller.
Ruh eşleri, maddi, fiziksel, ruhsal, zihinsel, duygusal ve cinsel olmak üzere varlıklarının her seviyesinde korkularının ve utançlarının ötesine geçmekonusunda güçlü bir istek ve karşılıklı arzu duyarlar.

Partnerlerinde en yüksek potansiyeli, her birinin kendi başlarına yapabileceğinden daha iyi bir şekilde görürler. Yalnızca kendi iyilikleri için değil,partnerleri ve dünya iyiliği adına da birbirlerine ayna tutar ve meydan okurlar.
Ayrıca, ruh eşleri her bir partnerden daha büyük olan bir amacı paylaşırlar. Birbirlerini tamamlarlar ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için dahafazla iyilik, gerçek, güzellik, işleyiş yaratacak bir sinerji oluştururlar.

Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmak için bize katılın:
Ruhun bir eşte ne olmasını arzuluyor?
Ruh eşinizle birlikte olmanızın size ve dünyaya nasıl bir faydası olabilir?
Ruh eşinizi bulmanızı ve onu kendinize çekmenizi engelleyen hangi korku ve utançlarınızdan kurtulmanız gerekiyor?
Ruh eşinize hazır olmak için kendinizde neleri değiştirmeye isteklisiniz?
Ruh eşinizin sizi çekici bulması için kendinizdeki hangi nitelikleri geliştirmek istiyorsunuz?
Ruh eşinizi bulmak ve onu kendinize çekmek için hangi kişisel stratejileri kullanıyorsunuz?
Yaşamınızın amacını nasıl belirleyebilir ve ruh eşinizle nasıl paylaşabilirsiniz?
Yedi çakranız seviyesinde varlığınızın maddi, fiziksel, duygusal, etik, ruh, manevi ve cinsel düzeyinde ruh eşinizle birlikte yaratmak ve nasıl bir insane evrilmek istiyorsunuz?

Etkinliğimize davetlisiniz!

Program:
19:00- 19:30 Tanışma ve Sosyal Zaman
19:30-20:00 Mindfulness Meditasyonu
20:00-21:00 Ruh Eşleri ve Amaçları
21:00-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

Katılım bedeli: 300 TL
Türkiye için katılım bedeli: 75 TL*
Özel durumlar için katılım bedeli: 10 – 75 TL (Öğrenci veya çalışmayanlara özel fiyat)

İki doz Covid-19 aşınızın tamamlanmış olması gerekir.

Adres: Integral Center
Lati Lokum Sk. Çınar Apt. No:12,
Kat 4, D 14 Mecidiyeköy
34387 Şişli/İstanbul
Telefon: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Yol Tarifi:

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Marketin karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

———————————– English

Mindfulness Activity:

Most people want to be with their soulmate. They envision everlasting love, romance, sexual attraction, and happiness, and to live happily ever after. However, this is a magical fairytale fantasy that rarely happens in real life.

A more mature understanding of soulmates is that they challenge each other to realize their fullest human potential to become the best versions of themselves through ongoing learning, healing, growing, and awakening, and that they share their life’s purpose.

The soul can be described as being the seat of our unique human potentials. It knows no fear, shame, pain or separation. Alas, our souls are covered up with many layers from personal insults, emotional injuries, and psychological trauma that we incurred in our past. This creates a false sense of self and separate identity (the Ego) that we are attached to and defend. This “Ego” is afraid of being judged, hurt, and rejected again, and tries to avoid any potential pain and shame that could come from being authentic, open, intimate and vulnerable. This fear and shame is the opposite of love and prevents it.

Soulmates feel a strong attraction and mutual desire to go beyond their fears and shame at all levels of their being, including the material, physical, sexual, mental, emotional, and spiritual, and to co-create together at the level of all seven Chakras.

They uniquely see the highest potential in their partner, better than each of them could ever by themselves. They mirror and challenge each other, not for their own sake, but for that of their partner and the world.

Furthermore, soulmates share a purpose that is larger than either individual. They complement each other and synergize to create more goodness, truth, beauty, functioning that makes the world a better place.

Join us to find answers to the following questions:

  • What does your soul desire in a mate?
  • How would you and the world benefit from you being with your soulmate?
  • What fears and shame do you need to let go off that prevent you from identifying and finding/attracting your soulmate?
  • What are you willing to change to become ready for your soulmate?
  • What qualities do you want to develop to become attractive to your soulmate?
  • What personal strategy do you use to find/attract your soulmate?
  • How to identify your life’s purpose and share it with your soulmate?
  • What do you want to co-create and become with your soulmate on the material, physical, emotional, ethical, soul, spiritual and sexual level of your being at the level of your seven chakras?

You are invited to our event on Thursday!

Program:
19:00- 19:30 Meeting and Social Time
19:30-20:00 Mindfulness Meditation
20:00-21:00 Soulomates and Their Purpose
21:00-? Questions, Answers and Discussion

Regular Cost: 300 TL
Turkey Cost: 75 TL*
Special Cost: 10 – 75 TL (If you are a student or if you don’t have a job)

You must have two doses of Covid-19 vaccine completed.

Address: Integral Center
Lati Lokum Street, Cinar Building
No:12, 4th Floor, Apartment 14
34387 Sisli/Istanbul
Phone: 0531 655 9306
Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Directions:

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.