Paylaşılan (Özgün) Amaç

SHARED HIGHER PURPO + shared_purpose_couples

Amacımızı belli bir derece ve şekilde paylaşan insanlarla özgün bir şekilde bağlantı kurduğumuzda, özellikle de evrimsel bir amaçsa, cinsel çekim ve tutku gibi hissedilir. Barbara Marx Hubbard buna “supra sex” ya da “mesleki uyarılma” diyor.
Şöyle diyor: “Doğanın, supra-sexuality dediğim, cinsellik kadar büyük bir tutkuyu icat etmesi olabilir. Kendi benzersiz deha kodunuzu tanımlamak, birlikte yarattığınız partner bulmak, yaşam amacınızın ifadesine sadece genlerinizin değil, dehanızın da katılması tutkusudur.
Integral Evrimsel Aşk İlişkisinde amacımızı, aynı şekilde ve derecede istek duyan bir partnerle paylaşıyoruz.

Amacımızın dört seviye ve sekiz aşaması:
Dört amaç seviyesi ve 8 ifade aşaması vardır (aşağıdaki resme bakınız)

Hiçbir Amaç:
Hayatlarının amacının ne olduğunu bilmiyenler. Geçmişlerinin ve koşullarının kurbanı olarak hissederler ve hiç yada az seçenek vardır. Bu genellikle doğrudur. Onlara için ilk adım, ne yapmayı, iyi yapmayı ve dünyanın neye ihtiyaç duyduğunu ve ne istediklerini gösteren, vizyon yaratacak manevi bir uygulama, koçluk veya atölye olabilir.
Daha sonra, vizyonlarını gerçekleştirmede onlara destek olabilecek benzer bir partner bulabilirler.

Görev olarak Amaç:
Amacını görev olarak yaşayan insanlar genellikle yaptıkları şeyin aile tarafından istenildiğini yada manevi, sosyal yükümlülük nedeniyle yapılması gerektiğini hisseder veya düşünürler.

Otantik Amaç:
Gerçek amaçlarını yaşayan insanlar kendilerini diğer beklentilerden kurtarmışlardır ve sevinçlerini ya da mutluluklarını izlerler. Onların mantraları “Bir başkasının yaşamını başarmaktan ziyade, kendi hayatını yaşarken başarısız olmak daha iyidir.” Onlar çoğunlukla yapmayı sevdikleri şeylere odaklanırlar.

Otantik Evrimsel Amaç:
Gerçek evrimsel amaçlarını yaşayan insanlar, genellikle dünyada iyilik, adalet, hakikat ya da güzellik yokluğunun acısını derinden hissederler ve acil bir şey yapılmasını isterler. Bunu şimdi yapmalıdır çünkü evrim bekleyemez. Bu arzuyu paylaşan bir partnerle bağlantı kurduğumuzda, uçmamıza izin veren ikinci kanadımızı bulduğumuzu hissederiz.

Translate »