(Scroll down for English)

——————————————–

İntegral İlişkiler Etkinliği:

Bilincin efsanevi ve modern aşamalarının yaşamınızda nasıl geliştiğini/gelişip gelişmediğini ve bunların bugün aşk ilişkilerinizi nasıl etkilediğini öğrenin ve uygulayın.

İstikrar, düzen, amaç, umut, tanınma, doğru ve yanlış ahlak ve doğru davranış için gelecekteki ödüller için ihtiyaçlarınızı kanun ve düzen kurarak karşılamaya çalıştığınız, efsanevi veya geleneksel olarak adlandırılan dördüncü aşama hakkında bilgi edinin, Kadınların ve erkeklerin uymak zorunda oldukları açıkça bölünmüş cinsiyet rolleri ve kuralları dahil.

Bu kuralların ve rollerin, rasyonellikten ziyade, genellikle insanlar ve dünya hakkındaki dini ve diğer mitlere (“Erkekler Mars’tan ve Kadınlar Venüs’tendir” gibi) dayandığını görün.

Bireysel seçim arzularınızı tatmin etmek için nesnel akıl yürütmeye, bilimsel yöntemlere, bireysel özgürlüklere ve sorumluluklara ve demokratik kapitalizme yöneldiğiniz rasyonel veya modern olarak adlandırılan beşinci aşamayı araştırın. Beşinci aşamada, kontrollü riskler alarak başarıyı kovalamaya da odaklanırsınız; kişisel özgürlük, bireysellik, eşitlik, haklar, kendini ifade etme; ve maddi bolluk, yüksek eğitim, nesnel bilgi, başarılı bir kariyer, para ve kazan-kazan düşüncesiyle iyi yaşamı aramak.

Bu düzeydeki aşk ilişkilerinde odak noktasının, çiftin yaşam kalitesini, sosyal statüsünü ve dünyevi başarısını nasıl artırmak ve bireysel hedeflerine ulaşmak için birbirlerini desteklemek olduğuna dikkat edin.

Bu iki aşamanın her birinin sağlıklı ihtiyaçlarına ve ifadelerine, ayrıca sağlıksız yönlerine ve sınırlı görüşlere bakın.

Bu aşamalarda sağlıklı entegrasyon eksikliğinin ve sınırlı görüşlere bağlanmanın, özellikle bir partner diğerinden daha geç veya daha erken bir gelişim aşamasındayken, genellikle ilişki çatışmalarının ve ayrılıkların nedeni olduğunu anlayın.

Katılım ücreti: 100 TL
Düşük gelirli katılımcılar bizimle iletişime geçip gönüllü iş veya burslu fiyat bilgileri hakkında bilgi alabilir.
Ödemeni etkinlik öncesi İntegral Center’da ya da iban yoluyla yapabilirsin.

Program:
16.30-17.00 Tanışma ve Sosyal Zaman
17:00-18:00 Meditasyon ve Koşulsuz Sevgi Çemberi
18:00-19:30 Haftanın Konusu
19:30-? Sorular, Cevaplar ve Tartışma

-Etkinliğimizden sonra bizimle Bigchefs’te yemeğe katılabilirsiniz.
-Etkinliklerimizde çay, kahve ve atıştırmalık ikramlarımız bulunmaktadır.
-Etkinliğimiz İngilizce olup etkinlik sırasında Türkçeye çevrilmektedir.

Adres: Integral Center

Lati Lokum Sk. Çınar Apt. No:12,

Kat 4, D 14 Mecidiyeköy

34387 Şişli/İstanbul

Telefon: 0531 655 9306

İntegral Center’ın adresine ve nasıl geleceğinizle ilgili videolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

Mecidiyeköy Metrobüs’ten İntegral Center’a Nasıl Ulaşırım:

https://youtu.be/gchowmrSvTg

Şişli / Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’ndan:
Köprünün üzerinden Trump Tower’a doğru yürüyünüz ve yaklaşık 150 metre devam ediniz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Market’in karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

Mecidiyeköy Metro’dan İntegral Center’a Nasıl Gelebilirim:

https://youtu.be/fQd8OqyCc3g

Şişli / Mecidiyeköy Metro İstasyonu’ndan:
Mecidiyeköy / Metrobüs tabelalarını takip ederek çıkınuz.
E5 Viyadüğünün altından Trump Tower yönünde yürüyünüz.
Aslı Börek yanından Lati Lokum sokağa giriniz.
Sokakta yaklaşık 150 metre düz yürüyünüz.
Binamızı Şok Marketin karşısında bulacaksınız.
14 numarayı tuşlayıp zile basınız.

 

———————————– English

Integral Relationship Event:

Learn and practice how/if the mythic and modern stages of consciousness developed in your life, and how they impact your love relationships today.

Gain insights into the fourth stage, which is called mythic or traditional, in which you seek to satisfy your needs for stability, order, purpose, hope, recognition, right and wrong morals, and future rewards for right behavior through establishing law and order, including clearly divided gender roles and rules to which women and men are compelled to conform.

See how these rules and roles are often based in religious and other myths about humans and the world (such as, “Men are from Mars and Women are from Venus”) rather than in rationality.

Investigate the fifth stage, which is called rational or modern, in which you gravitate towards objective reasoning, scientific methods, individual freedoms and responsibilities, and democratic capitalism to satisfy your desires for individual choice. In the fifth stage, you are also focused on pursuing success through taking controlled risks; gaining personal liberty, individuality, equality, rights, self-expression; and seeking the good life through attaining material abundance, higher educations, objective information, a successful career, money, and win-win thinking.

Notice how the focus in love relationships at this level is to augment the couple’s quality of life, social status, and worldly success, and to support each other to reach their individual goals.

Look at the healthy needs and expressions of each of these two stages, as well as the unhealthy aspects and limited views.

Understand how lack of healthy integration and attachments to limited views at these stages are often the cause for relationship conflicts and breakups, especially when one partner is at a later or earlier stage of development than the other.

Participation fee: 100 TL
Low-income participants can contact us and get information about work exchanges or scholarship price information. You can make your payment before the event in Integral Center or via IBAN

Program:
16.30-17.00 Meeting and Social Time
17:00-18:00 Meditation and Unconditional Love Circle
18:00-19:30 Topic of the Week
19:30-? Questions, Answer and Discussion

-After our event, you can join us for dinner at Bigchefs.
– We offer tea, coffee, and snacks at our events.
– Our event is in English and is translated into Turkish during the event.

Address: Integral Center

Lati Lokum Str. Çınar Apt. No:12,

Kat 4, D 14 Mecidiyeköy

34387 Şişli/İstanbul

Telefon: 0531 655 9306

You can reach the address of Integral Center and videos about how to come from the links below:

Google Maps: https://g.page/Integralcenteristanbul?share

How to I get Integral Center from Mecidiyekoy Metrobus:

https://youtu.be/gchowmrSvTg

From Şişli / Mecidiyeköy Metrobus Station:
Walk over the bridge towards Trump Tower and continue for about 150 meters.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.

How to I get Integral Center from Mecidiyekoy Metro:

https://youtu.be/fQd8OqyCc3g

From Şişli / Mecidiyeköy Metro Station:
Exit by following the Mecidiyeköy / Metrobus signs.
Walk under the E5 Viaduct in the direction of Trump Tower.
Enter Lati Lokum Street next to Aslı Börek.
Walk straight for about 150 meters on the street.
You will find our building opposite the Şok Market.
Dial the number 14 and press the bell.