Bağlılık

COMMITMENT + Couple_Comitment (1)
Bir ilişkideki bağlılık seviyesi, sevginin metaforik üçgeninin alt uzunluğu ile temsil edilir.

Bağlılık, ilişkilerde bireylerin bilinçsiz psikolojik makyajları yoluyla yaşadıkları çeşitli “bağımlılık/ihtiyaç”(genelde yanılgıyla “aşk” olarak yorumlanır) aşamaları ve cinsel/iyi hissettiren hormonlar ile oluşur.

Gelişimin daha yüksek aşamalarında bağlılık, öğrenmek, iyileştirmek, gelişmek, aydınlanmayı bilinçli olarak seçmek ve ilişkide daha yüksek bir vizyon, amaç paylaşarak yaratılır.

Integral çift seviyesine gelen veya bu aşamaya giren çiftlerde bağlılık bağımsızlıktan, yada yarı bağlılıktan birbirine bağlılığa ulaşır. Bağlılık duygusal veya cinsel güdümlü bir aşama olmak yerine giderek bilinçli bir seçim haline gelir.

Bu çiftler birbirlerini düzeltmeye ya da değiştirmeye çalışmadan kabul ederler ve aynı zamanda sürekli öğrenme, iyileşme, büyüme ve aydınlanma süreçlerinde birbirlerini desteklemek ve onları zorlamak için eşleştirildiklerini fark ederler. Daha yüksek bir amacı paylaşırlar.

Translate »