Metaforik Anlatım Üçgeni

Group
Metaforik üçgen, her bir partnerin ilişkide yaşadığı Samimiyet, Tutku ve Bağlılık düzeyini gösterir.

Çift arasındaki kalpler Samimi’yi işaret eder. Tutku ve Taahhüt, varoluşlarının her düzeyinde (maddi/sosyal, fiziksel/cinsel, yaratıcılık/güç, duygular, kendini ifade etme, vizyon, ruhsal) birlikte yaratılır ve paylaşılan ortak amaçları tarafından yönlendirilir.

Bu yeni aşk ve ilişki yolu, gelecek olan Entegre Evrimsel Aşk İlişkileri kitabında daha detaylı olarak anlatılmıştır.
Eşler arasındaki üçgenin her üç tarafı da aynı ve orantılı hizalandığında, bir Integral İlişkiden bahsedebiliyoruz.