Etkinliğimizin konusuyla ilgili power point sunumunu izlemek için buraya tıklayınız.

**********Davet edeceğiniz erkek partneriniz, etkinliğimize ücretsiz katılabilir.**********

09.02.2019 tarihindeki atölyeye katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.
17.02.2019 tarihindeki atölyeye katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dokuz önemli kişilik tipinden birini ve eşinizin sahip olabileceği beş aşk dilini tanımlayın. Eşinizin ifadelerinin nasıl olumlu ve olumsuz bir şekilde ilişkinizi etkileyebileceğini anlayın. Değerlerinizi, gereksinimlerinizi nasıl ve eşinizinkiyle nasıl iletişim kuracağınızı keşfedin. Farklı kişilik tipleriniz arasında sinerji yaratarak ödüllendirici ve gelişen bir aşk ilişkisi yaratın.

Etkinlikte sizi neler bekliyor?
17:00-18:00 Açılış meditasyon ve koşulsuz sevgi çemberi. Teorik bilgi ve pratikten önce kalbinizi karşınızdakine açacağınız bir pratik gerçekleştireceğiz. Katılımcıların dikkatinin meditasyon esnasında dağılmaması için, geç kalan katılımcılar etkinliğin bu kısmına alınmayacaktır, ikinci bölüme girebilirler. Dileyen katılımcılar etkinliğin yalnızca ikinci bölümünden başlayabilirler.

18:00-20:00 Etkinliğimiz bu bölümünde bu haftanın konusu hakkında genel bir bilgi aldıktan sonra, hem aşk dili testini, hem de Enneagram testini çözeceğiz ve sonrasında sonuçlarımızı değerlendireceğiz. Son olarak bu keşifleri bir grup tartışmasında paylaşıp, Martin’e sorularımızı soracağız. İlgilenen katılımcılar daha sonra akşam yemeği için de bize katılabilirler.

Katılım: 50 TL*
*:Bir erkek arkadaşınızı getirdiğiniz taktirde getirdiğiniz erkek arkadaşınıza ücretsiz.
Ayrıca etkinliklerimize burs ya da çalışma yoluyla indirimli ya da ücretsiz katılabilirsiniz.

Adres: Gelişim İstanbul
Bağdat Caddesi No: 439
Kat: 4 Daire:10
Suadiye İSTANBUL
(Bağdat Caddesi üzerinde Vakko’nun karşısındaki apartman)

Katılım: 50TL
Davet edeceğiniz erkek partneriniz sizinle etkinliğimize ücretsiz katılabilir.

Enneagram Tipleriyle İlgili  buradan ve buradan daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Martin Ucik’in Kitabında yer alan Enneagram kısmına buradan göz atabilirsiniz:

Dokuz Enneagram Tipi

1. Yenilikçi, yargıç, mükemmeliyetçi

Kişisel bütünlüğe odaklıdır ve gerçeği arar. Öğretmen, mücadeleci veya değişimin savunucusu olabilir. Genelde kendi kusurlarının farkında değildir ve başkalarına karşı aşırı eleştiricidir. Yozlaşmaktan, kötü veya kusurlu olmaktan korkar. İyi, dengeli, mükemmel ve bütünlük sahibi olmak ister.

2. Yardımcı, verici, bakıcı

Şefkatli, özenli, cömert ve ilgilidir. Yapışkan, muhtaç, yaltakçı insanları memnun eden ve manipülatif olabilir. Çoğu zaman iyi niyetli ve başkalarına yakın olmaya sürüklenir, ancak ihtiyaç duyulabilmek için başkaları için bir şeyler yapıp ,sonra hafife alındığı ve takdir edilmediği / görülmediği zaman öfkelenir. İstenmeyen ve sevilmeyen olmaktan korkar. Sevilmek ve ihtiyaç duyulmak ister.

3. Başaran, yerine getiren, statü arayan

Uyum sağlayabilir ve değişkendir. Dünyada güvenle yürür ve bazen kendi gerçek benliği pahasına, onay ve başarıları getirecek şekilde hareket eder. Başarısız ve değersiz olmaktan korkar. Kıymetli ve değerli hissetmek ister.

4. Bireyci, romantik, estetikçi

Dünyadaki yerini bulma ve anlama arzusuyla hareket eder. Bireyselliği kucaklar, yaratıcı, sezgisel ve insancıldır. Bir kimliğeveya kişisel öneme sahip olmamaktan korkar. Özel olmak ister.

5. Araştırmacı, uzman, düşünür

Dünyayı anlamaya kararlıdır ve katkı yoluyla öz saygı elde eder.  Nükteli sözlerle etkilenene kadar çekingen, gözlemci ve sessiz olabilir. Yetersizlik ve işlevsizlikten korkar. Her şeyden önce yetenekli ve bilgili olmak ister.

6. Sadık, kahraman, asi, savunmacı

Sağlam istikrar arzular ve sarsılmaz sadakat ve sorumluluk sergiler. İhanete uğramışsa ve ve korkulu düşünmeye eğilimliyse tekrar güvenme konusunda yavaştır. Duygusal anksiyete ve aynı zamanda tepkici ve paronayak davranışlar gösterir. Desteksiz ve kılavuzsuz kalmaktan korkar. Güvenlik ve destek almak ister.

7. İstekli, maceraperest,duyumcu

Maceracı ve sürekli meşguldür, hayatı tüm farklı hazları ve harikaları ile kucaklar ve yeni bir deneyimden diğerine çılgınca hareket eder. Kendi eksikliklerini giderememekten ve hayatı tüm zenginlikleriyle elde edememekten korkar. Tatmin olmak, memnun kalmak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını ister.

8. Meydan okuyan, patron, başına buyruk

Güçlü ve denetleyici bir lider olma arzusuyla güçlüdür. Dost canlısı ve hayırsever ya da diktatör, manipülatif  ve yoluna çıkan her şeyi yok etmeye istekli olabilir. Başkaları tarafından zarar görmekten ve kontrol edilmekten korkar. Kendini korumaya çalışır ve hayatının ve kaderinin kontrolünün kendi elinde olmasını ister.

9. Uzlaştırıcı, ara bulucu, korumacı

Empatik, anlayışlı, nazik, sakin ve dünya ile barış içindedir. Çatışmadan kaçınır, geri çekilir, durdurur ve diğer insanların isteklerine uyar. Ayrışma ve pasif agresif davranışa eğilimlidir. Kaybetmekten ve ayrılmaktan korkar. İç dengeye ve huzura sahip olmak ister.

Enneagram Uyumluluk Kombinasyonları

Tiplerin hiçbir eşleşmesi özellikle iyi veya kötü değildir. Her hangi iki tür arasında, özellikle de her bir partnerin tipi ile ilgili güçlü ve güçsüz yanları hakkında farkındalık varsa ve ifadeler sağlıklı bir aşamadaysa, sağlıklı bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. İnternette ya da kitaplarda ücretsiz ya da uygun fiyatlı değerlendirme testleri, sizin ve partnerinizin tipini, aynı zamanda uyumsuzluğu ve çatışmayı yaratan ikiniz arasındaki sinerjiyi ve olası çatışmaları belirlemenizi sağlar. Bir Enneagram değerlendirmesi yapmak ve türleri karşılaştırmak şiddetle tavsiye edilir.[iv]

Üç İçgüdüsel Değişken

Üç Enneagram İçgüdüsü (sıklıkla “alt türler” olarak adlandırılır) kişiliğimizin bir parçasıdır ve kendimizi ve başkalarını anlamak için çok önemlidir. Hepimizin Kendini Koruma İçgüdüsü (bedeni ve yaşamını ve işleyişini korumak için), Cinsel ya da Çekicilik İçgüdüsü (kendimizi çevreye ve nesiller boyunca genişletmek için) ve Sosyal İçgüdüsü (diğerleriyle iyi geçinmek ve sağlam güvenli bağlar oluşturmak için) vardır.

Aşağıdaki açıklamalar www.enneagraminstitute.com adresinde bulunan bilgilerden uyarlanmıştır.[v]

Kendini Koruma

Bu İçgüdüsel tipteki insanlar, çağdaş toplumumuzda aktarım yaparken temel hayatta kalma ihtiyaçları ile meşgullerdir. Böylece, Kendini Koruma tipleri para, gıda, konut, sağlık, fiziksel güvenlik ve rahatlık ile ilgilidir. Güvenli ve fiziksel olarak rahat olmak önceliklerdir. Bu insanlar, zayıf aydınlatma, rahatsız sandalyeler ve oda sıcaklığından rahatsız olma gibi herhangi bir sorunu fark etmekte hızlıdırlar. Sık sık yiyecek ve içeceklerle bağlantılı sorunlar yaşarlar, ya aşırı tüketirler ya da katı beslenme gereksinimlerine sahiptirler. Üç İçgüdüsel tipin sağlıklıdan ortalama seviyelerine, faturaları ödemek, ev ve iş yerini korumak, yararlı beceriler kazanmak gibi temel yaşam gereksinimlerinin gözetilmesi anlamında en pratik olanlardır.  Bu tipler kötüleştiğinde, içgüdülerini kendilerine bakmak için zayıf oldukları dereceye kadar çarpıtma eğilimindedirler. Sağlıksız Kendini Koruma tipleri kötü beslenir ve uyurlar ya da sağlık sorunlarına takıntılı olurlar. Sık sık parayı yönetmekte zorluk çekerler ve kasıtlı olarak kendi kendini yıkıcı yollarla hareket edebilirler. Özetle, Kendini Koruma tipleri kişisel güvenliklerini ve fiziksel rahatlıklarını arttırmaya odaklanır.

Sosyal

Bu alt tip, diğer insanlarla olan etkileşimlerine ve toplu faaliyetlere katılımlarından elde ettikleri değer ya da itibar duygusuna odaklanmıştır. Bunlar arasında iş, aile, hobiler, kulüpler ve kısaca Sosyal tiplerin paylaşılan bir amaç için başkalarıyla etkileşime geçebileceği herhangi bir arena vardır.  Bununla birlikte, bu sosyal içgüdüde, başka birçok mutlak ihtiyaçlar vardır ve bunlar arasında birincil olan, hiyerarşik bir toplumsal yapı içinde “yer” anlayışıdır. Bu, insanlar için olduğu gibi köpekler ve goriller için de geçerlidir. Dolayısıyla, ilgi, tanınma, onur, başarı, şöhret, liderlik, takdir ve aidiyetin güvencesine duyulan arzu, Sosyal içgüdünün tezahürleri olarak görülebilir. Sosyal tipler, çevrelerinde neler olup bittiğini bilmek ister ve insan girişimine bir çeşit katkıda bulunmak ister. Kişinin kendi kültürünün veya bazen de başka bir kültürün etkinliklerine ve faaliyetlerine sık sık bir ilgi vardır. Genel olarak, sosyal tipler insanlarla etkileşime girmekten hoşlanır, ancak yakınlıktan kaçınırlar. Dengesiz, sağlıksız biçimlerinde, bu tipler derinden antisosyal ve nefret dolu insanlar haline gelebilirler ve toplumlarına kırgın ya da kötü gelişmiş sosyal becerilere sahip olabilirler. Özetle, sosyal tipler, kişisel değerleri, başarı hisleri ve başkalarıarasında “yer” edinmelerini sağlayacak şekilde insanlarla etkileşime girmeye odaklanır.

Cinsel/Çekicilik

Çoğu insan aslen kendini bu tiple tanımlamakta, belki de Cinsel İçgüdüsel tip fikrini, ‘’seksi’’ bir kişi olmakla karıştırmaktadır. Dahası, kişi bu tipin diğer ikisinden daha “göz alıcı” olduğunu düşünmesin diye, içgüdünün tipte çarpık olabileceğini ve yaşam alanında en büyük sorunlara yol açtığını hatırlamak iyi olur. Sağlıklıdan ortalama Cinsel tiplere kadar, sadece cinsel deneyime değil aynı zamanda benzer bir ‘’mesuliyete’’ sahip olma deneyiminin yoğunluğuna duyulan bir arzu vardır. Bu yoğunluk, harika bir sohbet veya heyecan verici bir filmde bulunabilir. Bu tipin, Sosyal tipin ‘’daha geniş grupları’’ tercih etmesine karşın,’’bire bir’’ ilişkileri tercih etmesine yönelik bir çok şey söylenmiştir, fakat kişinin tanıdıklarının hızlı bir şekilde sorgulanması, tüm insanların bir grup içerisinde olmaktan ziyade bire bir olarak iletişim kurmayı tercih ettiklerini ortaya çıkarır.    Soru, daha çok iletişimin yoğunluğu ve samimiyet arzusunun gücü ile ilgilidir. Cinsel tipler İçgüdüsel tiplerin “yakınlık bağımlılarıdır”, çoğu zaman acil zorunluluklarını ve hatta onları büyüleyen biri ya da başka bir şeye kapılmışlarsa temel “bakımı” bile ihmal ederler. Bu, hayata geniş kapsamlı, keşifçi bir yaklaşım getirir, aynı zamanda kişinin kendi önceliklerine odaklanmamasını sağlar. Nörotik formlarında, bu tip odak eksikliği, önüne gelenle cinsel ilişkiye girme ve dışa vurma ya da tam tersi seks ve yakınlığa karşı korkulu, işlevsiz bir tutum sergileyebilir. Bununla birlikte cinsel türler, kaçınmaları hakkında bile yoğun olacaktır. Özetle, cinsel tipler kendilerine güçlü bir ‘’canlılık’’ hissi vermesi için, diğerleriyle ve çevreyle yoğun, yakın etkileşimler ve deneyimlere sahip olmaya odaklanmıştır.

Kendinizin ve partnerinizin İçgüdüsel değişkenini bilmiyorsanız, testi çözmenizi şiddetle öneririm.[vi]

 

[i] Bkz. A.H. Almaas Birlik Yönleri: Kutsal Fikirlerin Enneagramı.

[ii] Don Richard Riso ve Russ Hudson  The Wisdom of the Enneagram (bkz sayfa 75 – 87) kitabında yatay tipler (ör: Enneagram), dikey büyüme (seviyeler / evreler) ve ‘’durumları’’ birleştirir.  Bu kitap ayrıca ön kısımında partnerinizle yapabileceğiniz basit bir test içerir. Çiftler ve tüm aile için basit ve eğlencelibir kitap, Renee Baron ve Elizabeth Wageletarafından yazılarn Enneagram Made Easy.

[iii] Stres ve ayrılma altında, bir tip 1 sağlıksız bir 4, bir 4 gibi bir 2, bir 2 gibi bir 8, bir 8 gibi bir 5, bir 5 gibi bir 7 ve bir 7 gibi bir 7 gibi davranır. Benzer şekilde, sıra 9-> 6-> 3-> 9 da geçerlidir. Birleşme ve büyüme için, yön zıttır, 1-> 7-> 5-> 8-> 2-> 4-> 1 ve 9-> 3-> 6-> 9. Öyleyse, örneğin 7 (İstekli), stres altında sağlıksız tip 1 (Yenilikçi) tutumlarına ve sağlıklı birleşme ve büyüme için 5’e (Araştırmacı) yönelir. Daha fazla bilgi için bkz.

www.enneagraminstitute.com/intro.asp

[iv] Özellikle faydalı görünen iki test

www.enneagraminstitute.com/ and www.9types.com/

www.enneagraminstitute.com/the-enneagram-type-combinations/ adresinde, partnerinizin Enneagram tipini girebilir ve eşleştirmelerinizin sahip olduğu “varlık ve yükümlülükler” hakkında genel bir bilgi alabilirsiniz. Başka harika bir site is www.enneagram.com/

[v] www.enneagraminstitute.com/how-the-enneagram-system-works/

[vi] Örnek için bkz. http://similarminds.com/variant.html or http://personalitycafe.com/enneagram-personality-theory-forum/149408-instinctual-variant-test-final-version.html

 

 

Translate »